R I D D E R S

in dienst van ‘De Swighenden Eede’ en ‘’t  Manneke uit de Mane’

 

 

 

 

1881
Voor het eerst verschijnt ‘ ’t Manneke uit de Mane’, volksalmanak voor Vlaanderen, gesticht door de ‘Ridders metter Roode Lancie’:
Alfons VAN HEE (+), priester, letterkundige, redacteur van ‘’t Manneke uit de Mane’
Amaat VYNCKE (+), priester-missionaris, medestichter van ‘De Vlaamsche Vlagge’
Karel BLANCKE (+), priester
Alfons DEPLA (+), geneesheer
Hendrik PERSYN (+), notaris
August BLANCKE (+), geneesheer


1881-1903
‘De Swighenden Eede’, waartoe bovenvermelde stichters, uitgezonderd August Blancke, behoorden, neemt de eigendomsrechten van ‘’t Manneke uit de Mane’ over (1886).

Tot die ‘Ridders van de Groene Tente’ behoorden eveneens:
Hugo VERRIEST (+), priester, letterkundige, bezieler van ‘De Swighenden Eede’
Renaat ADRIAENS (+), geneesheer
Emiel LAUWERS (+), geneesheer
Cyriel DELAERE(+), priester
Emiel DEMONIE (+), priester
Aloïs BRUWIER (+), geneesheer
Serafijn DEQUIDT (+), priester
Edward VAN ROBAYS (+), priester, jezuïet-missionaris India


1904-1914
Adolf VAN MULLEM (+), drukker, zet als hoofdredacteur, na de dood van Alfons VAN HEE (1903), de uitgave van ‘’t Manneke uit de Mane’ verder.


1923-1930
Achiel DENYS (+), letterkundige, en
Edward VERMEULEN (Warden Oom) (+) letterkundige, wekken ‘’t Manneke uit de Mane’ uit zijn diepe slaap. In die periode werkten ook mee:
Gustaaf LYBEER (Dr. SPUYTER) (+), priester, letterkundige, en 
Jules LEROY (+), priester, letterkundige


1964
‘’t Manneke uit de Mane’ verschijnt opnieuw ! In aansluiting hierop ontstaat de Ridderorde van ‘’t Manneke uit de Mane’ die de traditie van ‘De Swighenden Eede’ voortzet. Jaarlijks worden enkele verdienstelijke West-Vlamingen in de orde opgenomen.


In 1965
Willem DENYS (+), herstichter, eerste voorzitter van ‘’t Manneke uit de Mane’
Lieven SPYCKERELLE (+), geneesheer, tweede voorzitter van ‘’t Manneke uit de Mane’
Karel DE LILLE (+), leraar, heemkundige, mede-herstichter
Alain DE CALUWE, advocaat
Jozef PENNINCK (+), ambtenaar, heemkundige, eerste penningmeester van ‘’t Manneke uit de Mane’


In 1966

Jozef CAMERLINCK (+), bankdirecteur, mecenas van ‘’t Manneke uit de Mane’
Achiel VAN ACKER (+), voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Minister van Staat, volkskundige


In 1967
Herman BOSSIER (+), journalist, letterkundige
Adiel DEBEUCKELAERE (+), advocaat, ‘Ruwaard van Vlaanderen’ (1914-1918)
Frank LATEUR (Stijn STREUVELS) (+), letterkundige
Robert DE MAN (+), minister, burgemeester van Roeselare, letterkundige


In 1968
Renaat VAN ELSLANDE (+), minister
Edward TRIPS (+), leraar, voorzitter ‘Totetrekkersgarde’ Brugge
Raf SEYS (+), leraar, letterkundige
Gilbert DUMON (+), magistraat, stichter ‘Westclub’


In 1969
Leo VANACKERE (+), senator, gouverneur van West-Vlaanderen, familiekundige
Valère ARICKX (+), directeur BRT West-Vlaanderen, heem- en familiekundige, ondervoorzitter van ‘’t Manneke uit de Mane’
Aubert-Tillo VAN BIERVLIET (+), benedictijn, hagiograaf, heemkundige
Louis CLAEYS (+), industrieel
Antoon VANDER PLAETSE (+), declamator, regisseur, letterkundige
Jan OLSEN (+), scheepsmakelaar, hoofdredacteur van 'Het Pennoen'


In 1970
André DEMEDTS (+), directeur BRT-West-Vlaanderen, letterkundige
Leo DE PALMENAER (+), verzekeringsinspecteur
Anton STROBBE (+), drukker, uitgever van ‘De Druivelaar’
Jozef TILLIE (+), hoofdopsteller 'Tisje-Tasje', Frans-Vlaams strijder
Alfons VANDEKERCKHOVE (+), priester, volksdichter
Jules VERLENDE (+), geneesheer
Antoon VIAENE (+), priester, hoofdredacteur ‘Biekorf’, conservator Gezellemuseum
Frans RAMON (BOSCHVOGEL) (+), leraar, letterkundige


In 1971
Jan BLANCKAERT (+), aannemer
Antoon BREYNE (+), senator, professor, voorzitter Belgische Persbond

Maurits NAESSENS (+), bankdirecteur, stichter ‘Mercatorfonds’

Johan ROELSTRAETE, leraar, heem- en familiekundige, lid van ‘t berek
Jeroom VERDONCK (+), kanunnik, Frans-Vlaams voorman
Gustaaf BREYNE (+), minister
Jozef FLIPTS (+), illustrator van ‘’t Manneke uit de Mane’, beiaardier


In 1972
Stany BOUTENS (+), heemkundige
Flor BARBRY (+), regisseur, stichter ‘Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen’
Paul NOTERDAEME (+), ambassadeur
Fred GERMONPREZ (+), journalist, letterkundige
Antoon STEVERLYNCK (+), staatssecretaris, letterkundige
Rodolf  CALLEWAERT (R.C. GITSBERG) (+), leraar, letterkundige


In 1973
Marcel LUWEL (+), conservator, voorzitter ‘Bond der West-Vlamingen’ Brussel
Gaston Pieter BAERT (+), ambtenaar, heemkundige
Albert DONDEYNE (+), monseigneur, professor KUL, medestichter ‘Universitas’
Marcel VANDEWIELE (+), staatssecretaris, ondervoorzitter Europees Parlement
Gerard VERMEERSCH (+), acteur, declamator, letterkundige
Maurits VERHAEST (+), heemkundige, Frans-Vlaanderen-kenner


In 1974
Paul ALLARD (+), priester, aalmoezenier ‘Werk der Vlamingen in Frankrijk’
Eugeen TOP (+), drukker-uitgever
Michiel MISPELON (+), familiekundige, uitgever
Dries DEQUAE (+), voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, minister
Jozué VANDENBROUCKE (+), geneesheer, professor KUL
Richard DECLERCK (+), gouverneur van de provincie Antwerpen, letterkundige


In 1975
Robert VANDE KERCKHOVE (+), voorzitter Senaat, minister
Marcel NOTEBAERT (+), kunstschilder, illustrator van ‘’t Manneke uit de Mane’
Joris DECLERCQ (Djoos UYTENDOALE) (+), missionaris, dichter, kunstschilder
Willem VERMANDERE, Vlaams volkszanger, beeldhouwer


In 1976
Hendrik LARIDON, burgemeester Diksmuide
Jozef CROMBEZ (+), schepen Diksmuide
Albert LAVENS (+), minister
René DESERRANO (+), industrieel, ere-consul van België in Detroit, Vlaams mecenas
Dries FAVOREL (+), priester, directeur Dominiek Savio-instituut Gits
Herman SEYNAEVE (+), abt Sint-Sixtusabdij West-Vleteren


In 1977
Rik VANDEKERCKHOVE (+), geneesheer, minister
Carlos WYFFELS  (+), algemeen rijksarchivaris, historicus
Paul VANDENBUSSCHE (+), administrateur-generaal BRT
Gaston DURNEZ, journalist, letterkundige
Georges MOMMERENCY (+), senator, burgemeester van Nieuwpoort
Antoon DEWEERDT (+), schoolhoofd, heemkundige, hoofdredacteur ‘’t Manneke uit de Mane’, lid van ‘t berek
Robert RYCKEWAERT, stadssecretaris van Diksmuide
Joost TRYHOU, advocaat, schepen Diksmuide
Hendrik DEMYTTENAERE (+), schepen Diksmuide
Henri VANDEVYVERE (+), schepen Diksmuide
Jozef HOSTE (+), geneesheer, schepen Diksmuide
Karel DENYS, scheutist, missionaris, redacteur ‘Gazette van Detroit’, familiekundige


In 1978
Bert DEWILDE, stadsadviseur Kortrijk, letter- en heemkundige, stichter Vlasmuseum, ondervoorzitter van ‘’t Manneke uit de Mane’
Leo TINDEMANS (+), eerste-minister
Adhemar VANDROEMME (+), beeldhouwer ‘’t  Manneke uit de Mane’ Diksmuide
Félix BOUTU (+), leraar, declamator, kunstcriticus

Hector DEYLGAT (+), leraar, declamator, kunstcriticus
Lode MONBALIU (+), pastoor van Damme, biograaf, proost van ‘’t Manneke uit de Mane’, lid van ‘t berek
Etienne MOREL (+), volks- en heemkundige, Frans-Vlaanderen-kenner, lid van ’t berek
Daniël BERNAERT (+), grimeur


In 1979
Daniël COENS (+), minister, burgemeester van Damme
Frans CLAERHOUT (+), oblaat, missionaris, kunstschilder in Zuid-Afrika

Guido MAERTENS (+), monseigneur, rector KULAK

Hervé STALPAERT (+), leraar, volks- en heemkundige
Gerard DEBRABANDERE (+), humoristisch verteller


in 1980
Emiel-Jozef DE SMEDT (+), bisschop van Brugge
Olivier VANNESTE (+), gouverneur van West-Vlaanderen, economist
Michiel VANDEKERCKHOVE (+), jurist, magistraat, redenaar
Ernest WARLOP (+), archivaris, historicus, voorzitter Vlaamse Heraldische Raad
Antoon VERCRUYSSE (+), onderwijzer, muziekleraar, koordirigent


In 1981
Willy PERSYN, burgemeester van Wingene
Arthur VERTHÉ, scheutist, stichter ‘Vlamingen in de Wereld’
Roger WINDELS (+), senator, burgemeester van Torhout, stichter Vormingsinstituten
Julien de ZEGHER (+), magistraat, jurist
Albert VANDOORNE (+), directeur RVA, acteur


In 1982
Luc VAN COILLIE (+), ingenieur, voorman ‘Vlamingen Brussel’
Antoon HILLEWAERE, leraar, humoristisch auteur
Jozef SANTENS (+) , redemptorist, sociaal werker A.A. en Milac
Eugeen MATTELAER (+), geneesheer, professor, dichter, burgemeester van Knokke
Bert BIJNENS  (+), ambtenaar, heemkundige, Frans-Vlaanderen-kenner
Gerard VANDENBUSSCHE (+), stichter ‘Belgian Hall’ Delhi (Canada)
Jozef GELDHOF (+), priester, historicus, humoristisch auteur
Cyriel COUPÉ (Anton VAN WILDERODE)(+), leraar, priester-dichter, kreeg als eerste de titel van ‘Edelgast van ’t Manneke uit de Mane’

 

In 1983
jaar van het overlijden van Willem DENYS, werd niemand geridderd

 

In 1984
Jules DEBLAUWE (+), priester, animator koor- en volkszang
Jan DENYS, accountant, lid van 't berek, penningmeester en ondervoorzitter van ‘’t Manneke uit de Mane’
Henri VERGOTE (Jaak STERVELYNCK) (+), magistraat, letterkundige
Briek SCHOTTE (+), wielrenner, wereldkampioen
Robert BRAET (+), voetballer, doelman nationaal elftal
Karel SYS (+), bokser, Europees kampioen zwaargewichten


In 1985
Jan GHEKIERE (+), priester, stichter ‘Museum voor Religieuze Kunst’ Oostende
Hendrik NOTERDAME (+), priester, directeur Hotelschool Koksijde
Omer TANGHE (+), auteur, diocesaan directeur ‘Missiewerken’ en ‘Centrum Kontinenten’
Godfried LANNOO (+), drukker-uitgever
Jan LANNOO, drukker-uitgever
Karel GODDEERIS (+), geneesheer, promotor en voorzitter KULAK


In 1986
André VAN EECKHOUTTE, handelaar, dia-archivaris van ‘’t Manneke uit de Mane’
Antoon BEKAERT (+), groot-industrieel, burgemeester van Zwevegem
Jan SCHOTTE (+), scheutist, aartsbisschop, curie-kardinaal, secretaris Bisschoppensynode Rome
André DURNEZ, hoofdinspecteur L.O., gouwvoorzitter Davidsfonds
Godfried OOST (+), pastoor-deken van Roeselare, letterkundige
Celest VAN EXEM (+), jezuïet, missionaris in India, raadgever van Mother Theresa


In 1987
Antoon DECLERCQ, hoofdgriffier bij de rechtbank, lid van ’t berek
Johan COLPAERT, advocaat, humoristisch auteur, derde voorzitter van ‘’t Manneke uit de Mane’
Lieven DEMEDTS, advocaat, letter- en heemkundige, burgemeester van Oostrozebeke
Eugeen LARIDON (+), hulpbisschop van Brugge
Carl VANDEKERCKHOVE (+),  directeur-generaal Vlaamse Gemeenschap Belgisch Rode Kruis
Willy MAECKELBERGH, stichter-directeur Vlaamse Fiscale Hogeschool Brussel
Georges DECALF (+), priester, stichter Frans-Vlaamse Kultuurdagen Ekelsbeke


In 1988
Robert TRAVERS, promotor Vlaamse taal Westhoek
Wilfried BEELE, naamkundige, docent Nederlands Rijksuniversiteit Rijsel
Noël DECRAEMER (+), bezieler Vlaamse school Komen
Luc VERBEKE, (+°, dichter, inspecteur L.O., secretaris ‘Komitee voor Frans-Vlaanderen’
Dries VLERICK (+), minister, professor RUG, economist
Carlos VAN RAFELGHEM (+), voorzitter SABENA
Gerard DESMET (+), stadssecretaris Roeselare, heem- en familiekundige


In 1989
Guido FOSSEZ, journalist, lid van 't berek, secretaris van 't Manneke
Luk LANNOO (+), salesiaan, missionaris Haïti

Geert VANALLEMEERSCH (+), leraar, grafisch kunstenaar, illustrator van ‘’t Manneke uit de Mane’
Luc WAUTERS, schepen Diksmuide
Jan DE BONDT (+), professor, directeur school tandheelkunde KUL
Joris DE JAEGER, pastoor-deken, aalmoezenier Vlaamse seizoenarbeiders Frankrijk
Anselm HOSTE, benedictijn, abt Steenbrugge, historicus, letterkundige
Lionel VANDENBERGHE, psycholoog, voorzitter Ijzerbedevaartcomité


In 1990
Daniël VANDERSCHEUREN, industrieel
René DE KEYSER (+), heem- en geschiedkundige
Jaak VANDERHAEGHEN (+), priester, verteller-humorist
Fons MARGOT, secretaris-generaal Middenstandsverbond, auteur
Gustaaf PLANCKAERT (+), schepen van Roeselare, voorzitter Maten van Peegie
Daniël MERLEVEDE (+), leraar, cultureel werker, familiekundige


In 1991
Raf DELTOUR (+), voorzitter Marnixringen
Etienne VANKEIRSBILCK, bezieler volksdans en volkskunst in Vlaanderen
Gaby VANDEPUTTE (+), senator
Andries VAN DEN ABEELE, bedrijfsleider, schepen van Brugge, bezieler Brugse stadskernvernieuwing, auteur

In 1992
Etienne DESAEVER, promotor veertiendaagse van Frans-Vlaanderen
Godgaf DALLE (+), historicus
Guido HOSTE, directeur Vormingsinstituut Veurne, muziekdirigent
Lucien VAN ACKER, historicus, heemkundige, redacteur van Biekorf
Roger LEGROE (+), volkskundig verteller en humorist


In 1993
Eddie VAN HAVERBEKE, familiekundige, stichter en secretaris-generaal van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Roger HESSEL, volkskundige
Fernand-Waldebert DEVESTEL, algemeen overste Broeders van Liefde in Rome
Paul DEWEERDT (+), kunstschilder
Joost VAN BRUSSEL, leraar, dichter, muzikant, animator


In 1994
Jean VANELLE, burgemeester (maire) van Buysscheure
Raymond DECLERCK (Klerktje)(+), Frans-Vlaams volkszanger
Stefaan TOP, professor KUL, volkskundige
Rik DE NOLF, gedelegeerd bestuurder Roularta 
Karel DE CLERCK, jurist, humorist


In 1995
Jan MEULEMAN, ondernemer decoratie en renovatie, lid van 't berek
André DECEUNINCK, magistraat, voorzitter Kortrijkse rechtbank
Urbain CLAEYS, professor, commissaris-generaal van het Vlaams Commissariaat-Genraal voor Toerisme
Jan VERMEIRE (Poverello) (+), geneesheer-specialist, bezieler van Poverello
graaf Henri d’UDEKEM d’ ACOZ, advocaat, voorzitter West-Vlaamse provincieraad, burgemeester van Poperinge


In 1996
Roger DERUWE, musicus
Wilfried DEVOLDERE, familie- en heemkundige
Emiel SWAENEPOEL (+), journalist, parochie-animator, medewerker van ‘’t Manneke uit de Mane’
Carlos VAN LOUWE (+), Vlaams voorman, lid van het IJzerbedevaartcomité, directeur 'Reigersnest' Koksijde
Cyriel MOEYAERT, priester-leraar, inspecteur, voorzitter Komitee voor Frans-Vlaanderen
Paul DEQUEKER, broeder-scheutist, architect


In 1997
Robert DECLERCK, leraar, redactiesecretaris  ‘Vlaanderen’
Noël MAES, hoofdredacteur Krant van West-Vlaanderen, familie- en naamkundige
Paul DE ZUTTER (+), gemeentesecretaris van Kanegem
Patrick PEIRE, musicus, musicoloog, dirigent
Jozef VANDEPITTE, professor geneeskunde
Stefaan DE CLERCK, minister, burgemeester van Kortrijk


In 1998
Guido CARRON, leraar, directeur VTI, inspecteur L.O., burgemeester van Waregem
Antoon VANDROMME, leraar, voortrekker schoenen- en borstelmusea, tekenaar en heraldicus
Paul BREYNE, gouverneur van West-Vlaanderen
Luc MARTENS, leraar, minister
Georges STALPAERT (+), professor geneeskunde


In 1999
Ludwig VANDENBUSSCHE, heemkundige, medewerker ‘Gazette van Detroit’
Silvère MANSIS, voorzitter Vriendenkring Kunst Houtland

Jacques COOREVITS, leraar, humorist

Erik DERYCKE, volksvertegenwoordiger, minister
Jaak FERMAUT, leraar, Vlaams voorman in Frans-Vlaanderen
Hugo VANDAMME, gedelegeerd bestuurder van Barco, manager


In 2000
Luc DELANGHE, inspecteur muziekonderwijs
Ben MAELBRANCKE, woordkunstenaar, toneelregisseur
Ghislain POTVLIEGHE, toondichter, orgelbouwer
Felix DECABOOTER (+), schepen van Kortrijk, causeur en humorist
Jo LERNOUT, industrieel

Guido DEPRAETERE (+), TV-producer, humorist


In 2001
Luc DEMEESTER, directeur-uitgever Lannoo
Jozef VANDROMME, volksdichter
Roger OOGHE (+), geneesheer, voorzitter Archeologische Kring Zuid-West-Vlaanderen
Tiok DESSAUVAGE, beeldend kunstenaar
Frans SCHOTTE, algemeen directeur en afgevaardigd beheerder Standaard Boekhandel
Mark VAN DE VOORDE, hoofdredacteur 'Kerk en Leven'


In 2002
Edgard SEYNAEVE, genealoog, geschiedschrijver en heemkundige
Raoul BOUCQUEY, historicus, scenarioschrijver, organisator en cultureel bezieler, leraar
Jaak DE CAESTECKER (+), genealoog, geschied- en familiekundige
Dirk SPRUYTTE, leraar, medewerker van 't Manneke, lid van het berek
Tijdens de herfstzitting werden volgende jonkvrouwen, allen medewerkers van ''t Manneke uit de Mane', in de ridderorde opgenomen :
Marleen DENYS, lid van 't berek
Lieve DENYS
Gilberte ZWAENEPOEL (+), lid van 't berek
Simonne VANDALE
Chrristinne VANHAMME
Kristien FOULON
Monique DEKEMELE
Antoinette MEEUWS


In 2003
Paul BOURGOIS, componist, stadsbeiaardier van Nieuwpoort
Johan BOUTTERY, musicus, muziekpedagoog en entertainer
Laurent WAELKENS, professor Romeins recht
Ernest WAÛTERS, raadsheer in het Hof van Cassatie
Chris LOMME, actrice en voordrachtkunstenares

In 2004
Renaat BOSSCHAERT (+), plastisch kunstenaar
Michel D'HOOGHE, sport- en revalidatiearts, voorzitter Club Brugge
Lutgart SIMOENS, radio-presentatrice
Oswald MAES, auteur, acteur en voordrachtkunstenaar
Frans SAINT GERMAIN, restauranthouder

 

In 2005

Guido HAERYNCK (Gwij MANDELINCK), dichter, oprichter en organisator poëziefestival van Watou

Bernard DEHEEGHER, stichter en voorzitter Cum Jubilo (Watou) en bezieler Internationaal Gregoriaans Festival (Watou)

Yves LETERME, Vlaams minister-president
Reinhild VANDEKERCKHOVE, docente Nederlandse taalkunde en sociolinguistiek

Geert BOURGEOIS, Vlaams volksvertegenwoordiger, minister-president van de Vlaamse gemeenschap 

 

In 2006

Jennie VANLERBERGHE, vredesactiviste, vrouw van het jaar 2005 in Weekend-Knack

Bart CAFMEYER, regisseur, woordpedagoog, voordrachtkunstenaar

Lieven DEBRAUWER, cineast, filmregisseur

Marc VERVENNE, rector K.U. Leuven

Daniel ALLIET, priester met de Vierde Wereld in Brussel/Molenbeek

Willem AMERY, geneesheer, internationaal researcher


In 2007

Luc VAN ROBAYS, interieurachitect

Edith CARDOEN, doctor in de pedagogie en eredocente KU Leuven

Johan MATTELAER, geneesheer-uroloog, lid van het Berek

Pol VAN DEN DRIESSCHE, journalist en politicus

Catherine VERFAILLLIE, wetenschappelijk onderzoekster

Jef CLAERHOUT, beeldhouwer

 

In 2008

Guido BERNAERT, grimeur

William DEGROOTE, orthopedisch chirurg

Patrick MOENAERT, burgemeester van Brugge
Henk LARIDON, proost van 't Manneke, directeur grootseminarie Brugge, lector Katho Torhout

Kristien BEUSELINCK, redactiedirecteur Krant van West-Vlaanderen

Roger VLIEGHE (+), volksschrijver

 

In 2009

Pierre BREYNE, priester, gedelegeerd bestuurder dienstencentrum Gits
Wim CHIELENS, radiomaker en woordkunstenaar

Luc DEHAENE, burgemeester van Ieper

Lies LARIDON, burgemeester van Diksmuide

Willy SPILLEBEEN, schrijver en dichter

Piet VANTHEMSCHE, veearts en voorzitter Belgische Boerenbond

Aurel BRYS, missionaris in India

 

In 2010

Norbert DE CUYPER, burgemeester van Torhout

Lien WILLAERT, auteur, journaliste en TV-régisseuse

Kurt DEFRANCQ, toneelspeler en woordpedagoog

Ignace DE BRABANDERE, brouwer 'Bavik'

Xavier VANNESTE, brouwer 'De Halve Maan'

Kris HERTELEER, brouwer 'De Dolle Brouwers'

 

In 2011

Bernard HEENS, jurist en burgemeester van Heuvelland

Roland DELANNOY, bezieler Toneel voor Frans-Vlaanderen

Jean-Pierre SIX, wijngaardier van het wijngoed Monteberg

Magda DEVOS, dialectologe, professor-emeritus Nederlandse letterkunde
Luc GLORIEUX, manager Bus World
Dirk VYNCKE, ondernemer, CEO Vyncke Energietechniek

In 2012
Paul D'HONT, industrieel
Karel PLATTEAU, Gezelle- en Streuvelskenner
Piet HUYSENTRUYT, meesterkok
Patrick LAGROU, jeugdauteur
Gella VANDECAVEYE, judokampioene
Pol VERMEERSCH, huisarts, woordkunstenaar-hofnar

In 2013
Peter DESTROOPER, bedrijfsleider Biscuiterie Jules Destrooper
Patrick MASELIS, ondernemer, filatelist, auteur
Johan CATTEEUW, zanger, schrijver, entertainer
Isidoor GODDEERIS, beeldend kunstenaar
Hilde CREVITS, Vlaams minister
Yves BENOIT, geneesheer en stichter Kinderkankerfonds

In 2014
Carl DEVOS, politicoloog
Friedl LESAGE, radiomaakster - auteur
Johny VANSEVENANT, VRT-Wetstraatjournalist

Johan BONNY, bisschop van Antwerpen
Dirk DENOYELLE, stemmenimitator, legobouwer
Carl DECALUWÉ, gouverneur van West-Vlaanderen

 

In 2015

Marc DE CLOEDT, cartoonist Marec
Rita DEMARÉ, burgemeester Hooglede, voorzitter REO Veiling
Stefan VANCRAEYNEST, auteur-regisseur

 

 

Ridders en jonkvrouwen
in dienst van “De Swighende Eede” en “ ’t Manneke uit de Mane” (alfabetische lijst)

ADRIAENS, Renaat, geneesheer (1886);  Zedelgem 14.11.1855- Zedelgem 16-9-1903
ALLARD, Paul, (1974), priester, aalmoezenier ‘Werk der Vlamingen in Frankrijk’ Beveren-Waas 15.5.1920- Poperinge 16.11.2002
ALLIET Daniel, (2006) priester met de Vierde Wereld in Brussel/Molenbeek
AMERY Willem, (2006) geneesheer en internationaal researcher

ARICKX, Valère, (1969), directeur BRT West-Vlaanderen, heem- en familiekundige, ondervoorzitter van ’t Manneke
                                                                                                               Pittem 9.8.1921- Kortrijk 8.7.2001 /*
BAERT, Gaston Pieter, (1973), ambtenaar, heemkundige                   Deinze 3.6.1895- Hasselt 3.3.1981
BARBRY, Flor, (1972), regisseur, stichter ‘Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen’ Westouter 28.3.1921- Roeselare 7.6.1986
BEELE, Wilfried, (1988), naamkundige, docent Nederlands Rijksuniversiteit Rijsel; /*
BEKAERT, Antoon, (1986), groot-industrieel, burgemeester van Zwevegem; Zwevegem 10.8.1930- Zwevegem 7.3.1990 /*
BENOIT Yves, (2014), geneesheer, stichter Kinderkankerfonds
BERNAERT, Daniël, (1978), grimeur                                                 Gistel 26.10.1911- Gistel 17-09-1990
BERNAERT Guido, (2008), pruikenmaker-grimeur
BEUSELINCK, Kristien, (2008), redactiedirecteur Krant van West-Vlaanderen;
BIJNENS, Bert, (1982), ambtenaar, heemkundige, Frans-Vlaanderen-kenner;  Leisele 4.8.1920- Nieuwpoort 3.5.2010
BLANCKAERT, Jan, (1971), aannemer                                              Brugge 15.5.1936- Brugge 12.8.1985
BLANCKE, August, geneesheer (1881)                                                Wingene 17.7.1856- Menen 6.4.1936 /*
BLANCKE, Karel, priester (1881)                                                      Wingene 30.6.1849- Handzame 18.1.1934 /*
BONNY Johan (2014), bisschop van Antwerpen
BOSSCHAERT, Renaat (2004), plastisch kunstenaar                         Oostende 18.11.1938- Brugge 30.12.2006
BOSSIER, Herman (1967), journalist, letterkundige                             Brugge 26.2.1897- Eigenbrakel 4.3.1970
BOUCQUEY, Raoul, (2002), leraar, historicus, scenarioschrijver, organisator en cultureel bezieler;
BOURGEOIS, Geert (2005), Vlaams volksvertegenwoordiger en minister  /*

BOURGOIS, Paul (2003), componist beiaardmuziek, stadsbeiaardier van Nieuwpoort;
BOUTENS, Stany, (1972) , heemkundige                                             Jabbeke 11.11.1906- Roeselare 17.12.1979
BOUTTERY, Johan, (2003), musicus, muziekpedagoog en entertainer;
BOUTU, Félix, (1978), burgemeester van Broxeele, Frans-Vlaanderen;    Volkerinkhove 31.5.1914- Bollezele 17.7.2005
BRAET, Robert, (1984), voetballer, doelman nationaal elftal /            Sint-Kruis (Brugge) 11.2.1912- Brugge 23.2.1987
BREYNE, Antoon, (1971) , senator, professor, voorzitter Belgische Persbond    Ieper 6.5.1910- Jette 12.5.1986
BREYNE, Gustaaf, (1971), minister     /                                               Wervik 16.2.1914- Oostduinkerke 14.12.1998
BREYNE, Paul, (1998), gouverneur van West-Vlaanderen; /
BREYNE, Pierre, (2009), gedelegeerd bestuurder van het dienstencentrum Gits;
BRUWIER, Aloïs, geneesheer (1886)                                                  Ichtegem 27.1.1857- Ichtegem 24.7.1939
BRYS, Aurel, (2008), missionaris in India
CAFMEYER, Bart, (2006), regisseur, woordpedagoog, voordrachtkunstenaar
CALLEWAERT, Rodolf  (R.C. GITSBERG), (1972), leraar, letterkundige   Roeselare 15.2.1911- Ieper 7.3.1992
CAMERLINCK, Jozef, (1966), bankdirecteur, mecenas van ‘’t Manneke uit de Mane’/ Passendale 8.3.1904- Roeselare 18.6.1976 /*
CARDOEN, Edth, (2007), doctor in pedagogie, eredocente KU Leuven
CARRON, Guido, (1998), leraar, directeur VTI, inspecteur L.O., burgemeester van Waregem
CATTEEUW, Johan (2013), zanger, schrijver, entertainer
CHIELENS, Wim, (2009), radiomaker en woordenkramer
CLAERHOUT, Frans, (1979), oblaat, missionaris, kunstschilder in Zuid-Afrika;  Pittem 15.2.1919- Bloemfontein (Z-Afrika)4.7.2006
CLAEYS, Louis, (1969) , industrieel    /                                              Zedelgem 6.7.1908- Alicante 8.3.1980
CLAEYS, Urbain, (1995), commissaris-generaal van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, professor
CLAERHOUT, Jef (2002), beeldhouwer en meestersmid
COENS, Daniël, (1979), minister, burgemeester Damme /                   Beernem 3.8.1938- Roeselare 15.2.1992
COLPAERT, Johan, (1987), advocaat, humoristisch auteur, derde voorzitter van ’t Manneke uit de Mane
COOREVITS, Jacques, (1999), leraar, humorist;
COUPÉ, Cyriel, (1982) (Anton VAN WILDERODE), priester-dichter,  ‘Edelgast van ’t Manneke uit de Mane’; Moerbeke-Waas 28.6.1918- Sint-Niklaas 15.6.1998
CREVITS, Hilde, (2013), Vlaams minister / *
CROMBEZ, Jozef, (1976), schepen Diksmuide                                 Bikschote 2.5.1922- Veurne 16.7.1995
DALLE, Godgaf, (1992), historicus, medestichter Gidsenkring
Veurne / Sint-Joris Nieuwp. 19.7.1920- Nieuwpoort 27.8.1999
DEBEUCKELAERE, Adiel, (1967) , advocaat, ‘Ruwaard van Vlaanderen’ (1914-1918); Handzame 12.12.1888- Ninove 15.2.1979 /*
DEBLAUWE, Jules, (1984), priester, animator koor- en volkszang;   Izegem 28.8.1914- Roeselare 26.8.2004
DE BONDT, Jan, (1989), professor, directeur school tandheelkunde KUL;  Gent 3.3.1919- Tienen 28.5.2010
DEBRABANDERE, Gerard, (1979), humoristisch verteller; Reningelst 19.3.1938-Ieper 3.1.2012 /*
DE BRABANDERE, Ignace, (2010), brouwer “Bavik”; /*
DEBRAUWER, Lieven, (2006), cineast, filmregisseur
DECABOOTER, Felix, (2000), schepen van Kortrijk, causeur en humorist;   Kortrijk 7.3.1939- Leuven 23.1.2008
DE CAESTECKER, Jaak, (2002), genealoog, geschied- en familiek.      Kemmel 13.11.1948- Poperinge 22.8.2003 /*
DECALF, Georges, (1987), priester, stichter Frans-Vlaamse Kultuurd.  Ekelsbeke  Godewaersvelde 8.11.1911- Steenvoorde 4.2.1993
DECALUWE, Alain, (1965), advocaat
DECALUWE Carl, (2014), gouverneur van West-Vlaanderen
DECEUNINCK, André, (1995), magistraat, voorzitter van de Kortrijkse Rechtbank
DECLERCK, Raymond (Klerktje), (1994),  Frans-Vlaamse volkszanger;   Cappelle la Grande 1925- Dunkerque 13.3.2005
DECLERCK, Richard, (1974), gouverneur prov. Antwerpen, letterkundige;  Brugge 31.12.1899- Antwerpen 12.3.1986
DECLERCK, Robert (1997), leraar, redactiesecretaris ‘Vlaanderen’
DE CLERCK, Stefaan, (1997), minister, burgemeester van Kortrijk; /*
DECLERCQ, Antoon, (1987), hoofdgriffier bij de rechtbank, lid van ’t berek;
DECLERCQ, Joris  (Djoos UYTENDOALE), (1975), missionaris, dichter, kunstschilder;  Westouter 27.3.1921- Roeselare .12.1981
DECLERCQ, Karel, (1994), jurist, humorist
DE CLOEDT Marc, (2015), cartoonist Marec
DECRAEMER, Noël, (1988), bezieler Vlaamse school Komen          Wervik 25.12.1926- Menen 8.2.-1996
DE CUYPER, Norbert, (2010), burgemeester van Torhout
DEFRANCQ, Kurt, (2010), toneelspeler en woordpedagoog
DE GROOTE, William, (2008), dokter
DEHAENE Luc, (2009), burgemeester van Ieper
DEHEEGHER Bernard (2005) stichter koor Cum Jubilo, bezieler van het ‘Internationaal Gregoriaans Festival van Watou’
DEJAEGER, Joris, (1989), pastoor-deken, aalmoezenier Vlaamse seizoenarbeiders Frankrijk
DEKEMELE, Monique, (2002), medewerkster van ’t Manneke uit de Mane
DEKEYSER, René, (1990), heem- en geschiedkundige                         Oostkerke 21.3.1916- Oostkerke 9.8.1996
DELAERE, Cyriel, priester (1886)                                                      Lendelede 14.11.1861- Leffinge 9.3-1917
DELANGHE, Luc, (2000), inspecteur muziekonderwijs
DELANNOY Roland, (2011), bezieler van het Toneel voor Frans-Vlaanderen
DE LILLE, Karel, (1965) , leraar, heemkundige, mede-herstichter      Maldegem 6.6.1932- Ieper 27.2.2002 /*
DELTOUR, Raf, (1991) , algemeen voorzitter Marnixring                  Gullegem 11.12.1926- Roeselare 27.5.1998
DEMAN, Robert, (1967), minister, burgem. Roeselare, letterkundige / Buggenhout 7.8.1900-  Roeselare 13.1.1978 /*
DEMARE Rita (2015), burgemeester Hooglede, voorzitter REO Veiling
DEMEDTS, André, (1970), directeur BRT-West-Vlaanderen, letterkundige /  St. Baafs-Vijve 8.8.1906- Oudenaarde4.11.1992;/*
DEMEDTS, Lieven, (1987), advocaat, letter- en heemkundige, burgemeester van Oostrozebeke
DEMEESTER, Luc, (2001), directeur-uitgever Lannoo
DEMONIE, Emiel, priester (1886)                                                      Roeselare 28.7.1846- Brugge 3.1.1890
DEMYTTENAERE, Hendrik, (1977), schepen Diksmuide                 Brugge 30.8.1917- Roeselare 1.1.1996
DENOLF, Rik, (1994), gedelegeerd bestuurder Roularta; /
DENOYELLE Dirk (2014), stemmenimitator, legobouwer
DENYS, Achiel, letterkundige, (1923)                                                  Roeselare 10.4.1878- Roeselare 15.7.1933 /*
DENYS, Jan, (1984), accountant, ondervoorzitter en penningmeester van ‘’t Manneke uit de Mane’, lid van ‘t berek; /*
DENYS, Karel, (1977), scheutist, missionaris, redacteur ‘Gazette van Detroit’, familiekundige; /*
DENYS, Lieve, (2002), medewerkster van ’t Manneke uit de Mane; Roeselare 24.3.1922-Roeselare 4.7.2012/*
DENYS, Marleen (2002), medewerkster van ’t Manneke uit de Mane, lid van ’t berek; /*
DENYS, Willem, (1965), herstichter en eerste voorzitter van ‘’t Manneke uit de Mane’ Roeselare 3.9.1911- Roeselare 10.3.1983
DEPALMENAER, Leo, (1970), verzekeringsinspecteur                    Lokeren 30.5.1892- Assebroek 24.1.1979
DEPLA, Alfons, geneesheer (1881)/                                                     Ruddervoorde 16.6.1860- Den Haag 14.10.1924
DEPRAETERE, Guido, (2000), TV-producer, humorist;                   Izegem 26.11.1946- Roeselare 12.8.2006
DEQUAE, Dries, (1974), voorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers, minister;  Kortrijk 3.11.1915- Kortrijk 17.8.2006 /*
DEQUEKER, Paul, (1996), broeder Scheutist, erkend en befaamd architect voor kerk en internationale organisaties;
DEQUIDT, Serafijn , priester (1886)                                                   Oeren 3.1.1858- De Panne 1.7.1911
DERUWE, Roger, (1996), musicus-orgelist en koorleider
DERYCKE, Erik, (1999), volksvertegenwoordiger, minister
DESAEVER, Etienne, (1992), promotor Frans-Vlaamse Veertiendaagse Nieuwpoort
DESERRANO, René, (1976), industrieel, ere-consul België in Detroit, Vl. mecenas; East Moline 29.5.1910- Detroit 17-12-1983 /*
DE SMEDT, Emiel-Jozef, (1980), bisschop van Brugge /   Opwijk 30.10.1909- Brugge 1.10.1995
DESMET, Gerard, (1988), stadssecretaris Roeselare, heem- en familiekundige;  Roeselare 22.11.1923- Roeselare 17.8.1995
DESSAUVAGE, Tjok, (2001), beeldend kunstenaar;
DESTROOPER, Peter (2013), bedrijfsleider Biscuiterie Jules Destrooper
DE VESTEL, Fernand-Waldebert, (1993), algemeen overste Broeders van Liefde in Rome;
DEVOLDERE, Wilfried, (1996), familie- en heemkundige, hoofdredacteur Vlaamse Stam; /*
DEVOS, Carl (2014), politicoloog
DEVOS, Magda, (2011), dialectologe, professor-emeritus Nederlandse Letterkunde
DEWEERDT, Antoon, (1977), schoolhoofd, heemkundige, hoofdred.’t Manneke uit de Mane, lid van ‘t berek;  Hollebeke 14.11.1927-Roeselare 17.12.2011
DEWEERDT, Paul, (1993), kunstschilder /                                         Roeselare 15.5.1940-Roeselare 19.6.1998
DEWILDE, Bert, (1978), stadsadviseur Kortrijk, letter- en heemkundige, stichter Vlasmuseum, ondervoorzitter van ’t Manneke uit de Mane’, lid van ‘t berek
DEYLGAT, Hector, (1978)  , leraar, declamator, kunstcriticus            Kuurne 25.1.1922- Roeselare 12.8.1986
DE ZEGHER, Julien, (1981), magistraat, jurist                                     Poperinge 23.7.1919- Kortrijk 31.12.1999
DE ZUTTER, Paul, (1997), gemeentesecretaris van Kanegem;            Kanegem 28.6.1922- Tielt 2.3.2007
D’HONT Paul, (2012), industrieel
D’HOOGHE, Michel (2004), sport- en revalidatiearts, voorzitter Club Brugge
DONDEYNE, Albert, (1973), monseigneur, professor KUL, medestichter ‘Universitas’; Lo 10.5.1901- Leuven 12.2.1985
D’UDEKEM d’ ACOZ, Henri, (1995), graaf, voorzitter van de provincieraad W.Vl., burgemeester van Poperinge, advocaat;/*
DUMON, Gilbert, (1968), magistraat, medestichter ‘Westclub’;       Leuven  28.5.1922- Sint-Idesbald 9.1.2011
D
URNEZ, André, (1986), hoofdinspecteur L.O., gouwvoorzitter Davidsfonds;
DURNEZ, Gaston, (1977), journalist, letterkundige
FAVOREL, Andries, (1976) priester, directeur Dominiek Savio-instituut Gits;  Wevelgem 26.8.1923- Gits 11.7.2009
FERMAUT, Jaak, (1999), leraar, Vlaams voorman in Frans-Vlaanderen;
FLIPTS, Jozef, (1971), illustrator van ’t Manneke uit de Mane, beiaardier;  Roeselare 7.6.1920- Roeselare 26-10-1989
FOSSEZ, Guido, (1989), journalist, secretaris van ’t Manneke, lid van ‘t berek; /*
FOULON, Kristien, (2002), medewerkster van ’t Manneke uit de Mane; /*
GELDHOF, Jozef, (1982), priester, historicus, humoristisch auteur  Izegem 16.10.1925- Houtave 18.11.1989
GERMONPREZ, Fred, (1972), journalist, letterkundige                     De Panne 30.12.1914- Kortrijk 27.3.2001
GHEKIERE, Jan, (1985), priester, stichter ‘Museum voor Religieuze Kunst’ Oostende
;  St.- Eloois-Winkel 6.5.1914- Roeselare 14.4.1992
GLORIEUX, Luc, (2011), manager Bus World /*
GODDEERIS, Isidoor (2012), beeldend kunstenaar
GODDEERIS, Karel, (1985), geneesheer, promotor en voorzitter KULAK; Kortrijk 27.10.1913- Marke 19.4.2006
HAUSPIE, Pol, (2000) industrieel
HAERYNCK Guido, (Mandelinck Gwij) (2005) dichter, oprichter en organisator van het Poëziefestival van Watou;
HEENS Bernard, (2011) jurist en burgemeester van Heuvelland
HERTELEER, Kris, (2010), brouwer “De Dolle Brouwers”
HESSEL, Roger, (1993), volkskundige
HILLEWAERE, Antoon, (1982), leraar, humoristisch auteur
HOSTE, Anselm, (1989), benedictijn, abt Steenbrugge, historicus, letterkundige
HOSTE, Guido, (1992), directeur Vormingsinstituut Veurne, muziekdirigent
HOSTE, Jozef, (1977), geneesheer, schepen Diksmuide                     Wulveringem 4.11.1909- Diksmuide 29.5.1995
HUYSENTRUYT, Piet (2012), meester-kok /*
LAGROU, Patrick, (2012), jeugdauteur

LANNOO, Godfried, (1985), drukker-uitgever; Tielt 7.5.1927-Tielt 24.5.2012 /*
LANNOO, Jan, (1985), drukker-uitgever; /*
LANNOO, Luk, (1989), Salesiaan, missionaris Haïti;                         Tielt 1.3.1932- Tielt 1.2.2008
LARIDON, Eugeen, (1987), hulpbisschop van Brugge;                      Diksmuide 16.11.1929- Kortrijk 20.10.1999
LARIDON, Lies (2009), burgemeester Diksmuide /
LARIDON, Hendrik, (1976), burgemeester Diksmuide; /
LARIDON, Henk, (2008), directeur grootseminarie Brugge en lector Katho; lid van ’t Berek;
LATEUR, Frank (1967) (Stijn STREUVELS) , letterkundige             Heule 3.10.1871- Ingooigem 15.8.1969 /*
LAUWERS, Emiel, geneesheer (1886)                                                 Ingelmunster 28.10.1859- Kortrijk 29.5.1921

LAVENS, Albert, (1976), minister /                                                    Otegem 15.11.1920- Kortrijk 5.8.1993 /*

LEGROE, Roger, (1992), volkskundig verteller en humorist               Brugge 28.9.1919- Sint-Andries 1.12.1998
LERNOUT, Jo (2000), industrieel
LEROY, Jules, priester, letterkundige, (1923)                                     Roesbrugge-Haringe 8.8.1858- Veurne 9.11.1939
LESAGE, Friedl (2014), radiomaakster, auteur
LETERME, Yves, (2005) Vlaams minister president  /*

LOMME, Chris, (2003), actrice en voordrachtkunstenares
LUWEL, Marcel,(1974),  conservator, voorzitter ‘Bond der West-Vlamingen’ Brussel;  Brugge 2.11.1921- Ekeren 16.9.2004
LYBEER, Gustaaf, (Dr. SPUYTER), (1923), priester, letterkundige,      Beveren-Roeselare 12.4.1863- Hooglede 25-12-1935
MAECKELBERGH, Willy, (1987), stichter-directeur Vlaamse Fiscale Hogeschool Brussel
MAELBRANCKE, Ben, (2000), woordkunstenaar; toneelregisseur
MAERTENS, Guido, (1979), monseigneur, rector KULAK /            Brugge 21.2.1929- Roeselare 14.9.2002
MAES, Noël, (1997), hoofdredacteur Krant van West-Vlaanderen, familie- en naamkundige; lid van ’t Berek /*
MAES, Oswald, (2004), auteur, acteur, voordrachtkunstenaar en meesterverteller
MANSIS, Silvère, (1999) voorzitter Vriendenkring Kunst Houtland   (& Jos Demol, Fernand Laforce, Marc Verkeyn)
MARGOT, Fons, (1990), secretaris-generaal middenstandsverbond, auteur
MARTENS, Luc, (1998), leraar, minister, burgemeester van Roeselare
MASELIS, Patrick (2013), ondernemer, filatelist, auteur
MATTELAER, Eugeen, (1982), geneesheer, professor, dichter, burgemeester van Knokke; Kortrijk 26.7.1911- Knokke 18.5.1999
MATTELAER, Johan (2007), geneesheer-uroloog, lid van ’t Berek /*

MEEUWS, Antoinette, (2002), medewerkster van ’t Manneke uit de Mane /*
MERLEVEDE, Daniël, (1990), leraar, cultureel werker, familiekundige;    Reningelst 11.5-1921- Ieper 5.4.2006 /*
MEULEMAN, Jan, (1995), Vlaams ondernemer decoratie en renovatie, lid van t’berek; /*
MISPELON, Michiel, (1974), familiekundige, uitgever                        Handzame 27.1.1922- Handzame 6.2.1980 /*
MOENAERT, Patrick, (2008), burgemeester van Brugge
MOEYAERT, Cyriel, (1996), priester-leraar , inspecteur, voorzitter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen
MOMMERENCY, Georges, (1977), senator, burgemeester van Nieuwpoort   Mannekensvere  8.4.1927- Veurne 11.1.2003
MONBALIU, Lode, (1978), pastoor van Damme, biograaf, proost van ‘’t Manneke uit de Mane’, lid van ‘t berek;
                                                                                                               Brugge 31.7.1936- Knokke 12.10.2007
MOREL, Etienne, (1978), volks- en heemk., Fr.-Vl.-kenner,              La Madeleine (Frankrijk) 25.1.1920- Ieper 18.5.1997
NAESSENS, Maurits, (1971), bankdirecteur, stichter ‘Mercatorfonds’;  Antwerpen 26.9.1908- Meise 5.9.1982 /*
NOTEBAERT, Marcel, (1975), kunstschilder, illustrator van ‘’t Manneke uit de Mane’; Kortrijk 20.8.1924- Kortrijk 30.3.1986
NOTERDAEME, Paul, (1972), ambassadeur                                       Brugge 14.10.1929- Bosvoorde 21.7.1995
NOTERDAME, Hendrik, (1985), priester, dir. Hotelschool Koksijde    De Panne 24.3.1923- Veurne 20.4.1988
OLSEN, Jan, (1969), scheepsmakelaar, hoofdredacteur van “Het Pennoen”   Oostende 25.3.1924- Oostende 15.3.2012
OOGHE, Roger, (2001), geneesheer, voorzitter Archeologische Kring Zuid-West-Vlaanderen Roeselare 8.5.1924-Brugge 23.7.2015
OOST, Godfried, (1986), pastoor-deken van Roeselare, letterkundige;    St.- Eloois.-Winkel 2.4.1924- Roeselare 22.51994
PEIRE, Patrick, (1997), musicus, musicoloog, dirigent
PENNINCK, Jozef, (1965) ambtenaar, heemkundige,
1ste penningmeester van ’t Manneke; Brugge 13.2.1923- Brugge 12.12.1986
PERSYN, Hendrik, notaris (1881)                                                       Wingene 15.4.1857- Wingene 22.4.1933
PERSYN, Willy, (1981), burgemeester van Wingene
PLANCKAERT, Gustaaf, (1990), schepen van Roeselare, voorz.‘Maten van Peegie’ Roeselare 5.4.1926- Roeselare 28.11.1997 /*

PLATTEAU, Karel, (2012), Gezelle- en Streuvelskenner

POTVLIEGHE, Ghislain, (2000), toondichter, orgelbouwer
RAMON, Frans  (BOSCHVOGEL), (1970) , leraar, letterkundige     Aartrijke 22.9.1902- Kortemark 19.1.1994
ROELSTRAETE, Johan, (1971), leraar, heem- en familiekundige, lid van ’t berek /*

RYCKEWAERT, Robert, (1977), stadssecretaris Diksmuide
SAINT-GERMAIN, Frans (2004), restauranthouder
SANTENS, Jozef, (1982), redempt., soc. werk. A.A. en Milac;         Beveren-Oud. 7.6.1919- Roeselare 5.6.1990
SCHOTTE, Briek, (1984), wielrenner, wereldkampioen;                    Kanegem 7.9.1919- Kortrijk 4.4.2004 /*
SCHOTTE, Frans, (2001), algemeen directeur en afgevaardigd beheerder Standaard Boekhandel
SCHOTTE, Jan, (1986), scheutist, aartsbisschop, curiekardinaal, secr. Bisschoppensynode  Beveren-Leie 29.4.1928- Rome 10.1.2005
SEYNAEVE, Edgard, (2002), genealoog, geschiedschrijver
/*
SEYNAEVE, Herman (1976), abt Sint-Sixtusabdij Westvleteren ;      Izegem 4.4.1921-
Zelzate 26.1.2009
SEYS, Raf, (1968), leraar, letterkundige;                                              Koekelare 17.3.1928- Koekelare 25.2.2012
SIMOENS Lutgart, (2004), radio-presentatrice
SIX Jean-Pierre, (2011), wijngaardier van het Wijngoed Monteberg
SPILLEBEEN Willy, (2009), schrijver, dichter
SPRUYTTE, Dirk, (2002), leraar, medewerker van ’t Manneke uit de Mane;
SPYCKERELLE, Lieven, (1965), geneesheer, 2de voorz. ‘’t Manneke uit de Mane’;  Roeselare 19.1.1922- Roeselare 23.5.2005 /*
STALPAERT, Georges, (1998), professor geneeskunde
STALPAERT, Hervé, (1979), leraar, volks- en heemkundige              Brugge 13.10.1914- Assebroek 3.10.1981
STEVERLYNCK, Antoon, (1972), staatssecretaris, letterkundige;     Vichte 14.7.1925- Vichte 7.12.2010 /*
STROBBE, Anton,(1970), drukker, uitgever van ‘De Druivelaar’      Izegem 9.6.1900- Izegem 2.6.1990 /*
SWAENEPOEL, Emiel, (1996), secretaris Diocesane Werkgroep Parochie-animatie Bisdom Brugge, hoofred
. diocesane bijdrage in Kerk en Leven,  medewerker van ’t Manneke     Hooglede 23.12.1919-Roeselare 28.4.2001
SYS, Karel, (1984), bokser, Europees kampioen. Zwaargewicht;         Oostende 14.2.1914- Mar der Plata (Argentinië) 19.6.1990
TANGHE, Omer, (1985), auteur, diocesaan dir. ‘Missiewerken’ en ‘Centrum Kontinenten’  Menen 2.11.1928- Kortrijk 12.4.2001
TILLIE, Jozef, (1970), hoofdopsteller ‘Tisje-Tasje’, Frans-Vlaams strijder; Steenvoorde 29.8.1894- Steenvoorde 7.12.1971
TINDEMANS, Leo, (1978), eerste-minister Zwijndrecht 16.4.1922-Edegem 26.12.2014
TOP, Eugeen, (1974), drukker-uitgever                                                 Beveren-aan-de-IJzer 1903 - Langemark 27.5.2001
TOP, Stefaan, (1994), professor volkskunde K.U.L., voorzitter Vlaamse Federatie voor Volkskunde
TRAVERS, Robert, (1988), promotor Vlaamse taal Westhoek
TRIPS, Edward, (1968) , leraar, voorzitter ‘Totetrekkersgarde’ Brugge    Laken 8.11.1921- Brugge 2.7.1997
TRYHOU, Joost, (1977), advocaat, schepen Diksmuide;
VAN ACKER, Lucien, (1992), historicus, heemkundige, redacteur van Biekorf
VAN ACKER, Achiel, (1966), voorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers, Minister van Staat, volkskundige
; Brugge 8.4.1898- Brugge 10.7.1975 /*
VANACKERE, Leo, (1969), senator, gouverneur van West-Vlaanderen, familiekundige  Wevelgem 7.7.1927- Brugge 18.8-1979 /*
VAN ALLEMEERSCH, Geert, (1989), leraar, graficus, illustr.‘’t Manneke uit de Mane’; Roeselare 4.10.1934- Roeselare 1.7.2001
VAN BIERVLIET, Aubert-Tillo, (1969), benedictijn, hagiograaf, heemk.; Gits 18.2.1920- St. Michiels-Brugge 18.11.2005 /*
VANBRUSSEL, Joost, (1993), leraar, zanger-dichter-koorleider-musicus
VAN COILLIE, Luc, (1982), ingenieur, voorman ‘Vlamingen Brussel’;  Roeselare 31.1.1926- Dilbeek 25.7.2006 /*
VANCRAEYNEST Stefan (2015), auteur-regisseur
VANDALE, Simonne, (2002), medewerkster van ’t Manneke uit de Mane
VANDAMME, Hugo, (1999), gedelegeerd bestuurder van Barco, manager
VANDECAVEYE, Gella (2012), judokampioene
VANDE KERCKHOVE, Robert, (1975), voorzitter Senaat, minister;  Ingelmunster 30.6.1917- Mechelen 23.2.1980
VANDEKERCKHOVE, Alfons, (1970), priester, volksdichter         Zedelgem 29.2.1904- Kachtem 20.7.1972
VANDEKERCKHOVE, Carl, (1987), directeur-generaal Vl. Gem. Belgisch Rode Kruis; Hulste 22.2.1929- Liedekerke 17.7.2005
VANDEKERCKHOVE, Michiel, (1980), jurist, magistraat, redenaar   Tielt 20.1.1909- Kortrijk 11.2.2003
VANDEKERCKHOVE, Reinhild, (2005) docente Nederlandse taalkunde en sociolinguïstiek
VANDEKERCKHOVE, Rik, (1977), geneesheer, minister /              Brugge 26.4.1932- Genk 4.8.1990
VAN DEN ABEELE, Andries, (1991), bedrijfsleider, schepen van Brugge, bezieler Brugse stadskernvernieuwing, auteur /*
VANDENBERGHE, Lionel, (1989), psycholoog, voorzitter IJzerbedevaartcomité
VANDENBROUCKE, Jozué, (1974), geneesheer, professor KUL    Moorslede 9.4.1914- Leuven 29.9.1987
VANDENBUSSCHE, Gerard, (1982), stichter ‘Belgian Hall’ Delhi;  Geluwe 28.6.1902- Delhi Ontario (Canada) 16-10-1986;
VANDENBUSSCHE, Ludwig, (1999), heemkundige, medewerker ‘Gazette van Detroit’
VANDENBUSSCHE, Paul, (1977), administrateur-generaal BRT;  Jette 9.8.1921- Leuven 28.11.2011
VAN DEN DRIESSCHE, Pol (2007), journalist en politicus
VANDEPITTE, Jozef, (1997), professor geneeskunde
VANDEPUTTE, Gaby, (1991), senator                                               Sint-Denijs 11.1.1917- Brugge 12.8.2002
VANDER PLAETSE, Antoon, (1969), declamator, regisseur, letterkundige;      Tielt 30.12.1903- Kortrijk 8.2.1973 /*
VANDERHAEGHEN, Jacques, (1990), priester en verteller- humorist
;    Gent 31.1.1928- Beernem 27.3.1991
VANDERSCHEUREN, Daniël, (1990), industrieel
VAN DE VOORDE, Mark, (2001), hoofdredacteur 'Kerk en Leven'
VANDEVYVERE, Henri, (1977), schepen Diksmuide;                       Keiem 17.7.1912- Roeselare 24.9.2002
VANDEWIELE, Marcel, (1973), staatssecretaris, ondervz Europees Parlement;  Sint-Joris ten Distel 10.7.1920- Brugge 18.6.1999
VANDOORNE, Albert, (1981), directeur RVA, acteur                       Rumbeke 8.8.1915 - Roeselare 12.8.-1998
VANDROEMME, Adhemar, (1978), beeldhouwer van ‘’t  Manneke uit de Mane’ in Diksmuide; Watou 14.7.1917- Ieper 25.11.2009
VANDROMME, Antoon, (1998), leraar, voortrekker schoenen- en borstelmusea, tekenaar en heraldicus
VANDROMME, Jozef, (2001), volksdichter
VANEECKHOUTTE, André, (1986), handelaar, dia-archivaris van ‘’t Manneke uit de Mane’;
VANELLE, Jean, (1994), burgemeester (maire) van Buysscheure;
VAN ELSLANDE, Renaat, (1968), minister                         Boekhoute 21.1.1916- Ukkel 21.12.2000
VAN EXEM , Celest, (1986), jezuïet, missionaris, raadgever van Mother Theresa Elverdinge 4.10.1908-Calcutta (India) 20.9.1994
VANHAMME, Christinne, (2002), medewerkster van ’t Manneke uit de Mane; /*
VAN HAVERBEKE, Eddie, (1993), stichter en secretaris-generaal Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF); /*

V
ANHEE, Alfons , priester, letterkundige, red.‘’t Manneke uit de Mane’ (1881); Lo 2.4.1846- Moere 28.5.1903 /*
VAN KEIRSBILCK, Etienne, (1991), bezieler volksdans en volkskunst in Vlaanderen, stichter ‘Die Rooselaer’
VANLERBERGHE Jennie, (2006), vredesactiviste, vrouw van het jaar 2005 in Weekend-Knack
VAN LOUWE, Carlos, (1996), Vlaams voorman, direct
. ‘Reigersnest’ Koksijde, lid IJzerbedevaartcomité; Torhout 31.12.1932- Koksijde 2.8.2006
VAN MULLEM, Adolf, drukker, zet als hoofdredacteur, na de dood van Alfons VAN HEE (1903), de uitgave van‘’t Manneke uit de Mane’ verder (1904)
VANNESTE, Olivier, (1980), gouverneur van West-Vlaanderen, economist; Kortrijk 18.5.1930-Assebroek 17.9.2014 /*
VANNESTE, Xavier, (2010), brouwer “ De Halve Maan”
VAN RAFELGHEM, Carlos, (1988), voorzitter SABENA                               Brugge 8.12.1925- Leuven 22.6.1991 /*
VANROBAYS, Edward, (1886),priester, jezuïetmissionaris India     Egem 2.2.1855-Samtoli (Indië) 30.5.1906
VAN ROBAYS, Luc, (2007), interieurarchitect, lid van ’t berek,
VANSEVENANT, Johny (2014), VRT-Wetstraatjournalist
VANTHEMSCHE, Piet (2009), veearts, voorzitter Belgische Boerenbond /
VERBEKE, Luc, (1988), dichter, inspecteur L.O., secretaris ‘Komitee voor Frans-Vlaanderen’ Wakken 24.2.1924-Waregem 30.9.2013;/
VERCRUYSSE, Antoon, (1980), onderw., muziekleraar, koordirigent   Rumbeke 17.7.1911- Roeselare 12.2.1996
VERDONCK, Jeroom, (1971), kanunnik, Frans-Vlaams voorman     Boeschepe 6
.9.1894-  Boeschepe 31.5.1974;
VERFAILLIE, Catherine, (2007), dokter, wetenschapster K.U.Leuven /
VERGOTE, Henri (alias Jaak STERVELYNCK), (1984), magistraat, letterkundige;  Kortrijk 10
.12.1920-Kortrijk 5.11.2005
VERHAEST, Maurits, (1973), heemkundige, Frans-Vlaanderen-kenner  Roeselare 27-08-1906  /  U Roeselare 08-02-1990;
VERLENDE, Jules, (1970) , geneesheer                                                Zottegem 22
.6.1908- Gent 16.2.1992
VERMANDERE, Willem, (1975), Vlaams volkszanger, beeldhouwer;  /*
VERMEERSCH, Gerard, (1973), acteur, declamator, letterkundige; Ieper 8.6.1923- Brugge 29.8.1974
VERMEERSCH, Pol (2012), huisarts, woordkunstenaar-hofnar / *
VERMEIRE, Jan (Poverello), (1995), geneesheer, stichter opvangcentra minstbedeelden;  Kortrijk 21.12.1919- Libramont 30.7.1998
VERMEULEN, Edward, (Warden Oom) letterkundige, (1923)          Beselare 14.4.1861- Hooglede 6.7.1934
VERRIEST, Hugo, (1886), priester, letterk., bezieler van ‘De Swighenden Eede’;  Deerlijk 25.11.1840- Ingooigem 27.10.1922 /*
VERTHÉ, Arthur, (1981), scheutist, stichter ‘Vlamingen in de Wereld’
VERVENNE Marc, (2006), rector KUL Leuven
VIAENE, Antoon, (1970), priester, hoofdred. ‘Biekorf’, conservator Gezellemuseum;  Kortrijk 8.7.1900- Brugge 10.8.1979
VLERICK, Dries, (1988), minister, professor RUG, economist;  Kortrijk 11.9.1919- Beernem 3.12.1990
VLIEGHE, Roger (2008), volksschrijver;Sint-Eloois-Winkel 20.11.1934-Izegem 29.9.2014
VYNCKE, Amaat, priester-miss., medestichter van ‘De Vlaamsche Vlagge’ (1881); Zedelgem 20.2.1850- Kibanga (BK) 17.10.1888
VYNCKE, Dirk, ondernemer, CEO Vyncke Energietechniek
WAELKENS, Laurent, (2003), professor Romeins recht;
WARLOP, Ernest, (1980), archivaris, historicus, voorzitter Vlaamse Heraldische Raad;  Wervik 2.1.1935- Heule 15.12.2003 /*

WAǛTERS, Ernest, (2003), raadsheer in het Hof van Cassatie;
WAUTERS, Luc, (1989), schepen Diksmuide;
WILLAERT, Lien, (2010), auteur, journaliste en TV-regisseuse
WINDELS, Roger, (1981), senator, burgemeester Torhout, stichter Vormingsinstituten;  Emelgem 18.5.1924- Brugge 13.11.1996
WYFFELS, Carlos, (1977), algemeen rijksarchivaris, historicus; Gentbrugge 3.1.1922 - Veurne 13.12.2003 /*
ZWAENEPOEL, Gilberte, (2002), medewerkster ’t Manneke, lid van ’t berek;  Diksmuide 25.12.1928- Diksmuide 6.4.2008.

/* = genealogische gegevens in ons bezit

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Top pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
   Vorige pagina
 
 
 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | H U I S B I B L I O T H E E K | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

M A N N E K E uit de M A N E | 

 HERMAN ROELSTRAETE | STIJN STREUVELS

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 

 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.