TAAL

 

 

 

 

  De Roepstem

 

Afrikaans en Nederlands wereldwijd.

  Encyclopedia

Engelstalig.

  Encyclopedia Mythica

 

  INL

Instituut voor Nederlandse Lexicologie. 

  KFV Komitee Frans Vlaanderen

  Latijnse cursus

 

  Middelnederlands

Middelnederlandse taal en literatuur.

  Mijn woordenboek  

  Nederlandse Taalunie

 

  Nedweb

 

  Ons erfdeel

Stichting Ons Erfdeel Rekkem.

  Onze Taal

 

  Startpagina woordenboeken  

  Taalunieversum

 

  Van Dale Taalweb

 

  VRTtaal  
  Wikipedia  
  Woordenboek Nederlandse Taal  

 

 
 
 
 
   Vorige pagina
 
 
 
   Volgende pagina
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

HERMAN ROELSTRAETE | STIJN STREUVELS

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.