Wij en t MANNEKE UIT DE MANE 

 
 

 

Ridderslag Lo 1971. Ridderslag werd toegediend door Jozef Penninck (1923-1986) onder het instemmend oog van Willem Denys (1911-1983) en  'peter' Karel De Lille (1932-2002). In 1971 werden we in Lo tot ridder geslagen van 't Manneke uit de Mane samen met aannemer Jan Blanckaert (1936-1985), senator Antoon Breyne (1910-1986), bankdirecteur Maurits Naessens (1908-1982), kanunnik Jeroom Verdonck (1894-1974) en minister Gustaaf Breyne (1914-1998). In 1977 werden we lid van het Berek. Na het overlijden van  Antoon Deweerdt  2011 namen we zijn taak als ridderslager over. De nieuwe ridders of jonkvrouwen mogen  hierbij kiezen tussen de West-Vlaamse koterare of het Indisch zweerd.  
       

Wat ? 

 
De volksalmanak

De ridderorde zet de traditie van de publicatie van 't Manneke uit de Mane verder.

t Manneke uit de Mane is de volksalmanak voor Vlaanderen. Deze almanak werd in het leven geroepen in Wijtschate in augustus 1880 door Alfons van Hee, Amaat Vyncke, Alfons Depla, Hendrik Persyn en de gebroeders Karel en August Blancke. Alfons van Hee ( Lo 1846 + Moere 1903) was de eerste hoofdredacteur en bleef dit van 1881 tot 1903. In 1889 verscheen er geen almanak. In 1886 werden de eigendomsrechten overgenomen door De Swigenden Eede. De almanak werd van 1881 tot 1884 gedrukt door Modest Delplace en daarna door Adolf van Mullem, allebei Brugse drukkers. De laatste volgde van Hee op als hoofdredacteur na diens overlijden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verscheen t Manneke niet en na de oorlog  stopte men de uitgave wegens gebrek aan medewerkers.

 

 

 

 

 

 

Achiel Denys

( Roeselare 1878

 + Roeselare 1933)

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1923 herrees t Manneke uit zijn asse onder impuls van Achiel Denys hierbij gesteund door Edward Vermeulen (Warden Oom), oudleerling van Hugo Verriest. Van 1923 tot 1930 werd de volksalmanak nog altijd in Brugge gedrukt. Na 1930 kwam een lange onderbreking.

 

 In 1964 namen Willem Denys (Peegie) en Karel de Lille (kleinzoon van Victor, de uitgever van t Getrouwe Maldeghem) het initiatief om de almanak opnieuw uit te geven in de stijl en traditie van de vroegere uitgave. Het werd opeenvolgend gedrukt in Langemark, Brugge en Roeselare.

Hoofdredacteur was Antoon Deweerdt (sedert 1977), opgevolgd door Nol Maes.

 

 
 
 

 

De ridderorde  

Ook in de traditie van De Swighenden Eede ontstond in 1964 de Ridderorde van t  Manneke uit de Mane. Jaarlijks worden enkele verdienstelijke West-Vlamingen in de orde opgenomen. Dit gebeurde voor het eerst in 1965. Aanvankelijk vond de jaarlijkse ridderzitting plaats in Lo.

 

 

 

 

 

Foto van de ridders van t Manneke bij de boom van Caesar in Lo (31 oktober 1971)

 

 

 

Door het groeiend succes moest men uitwijken naar Diksmuide. Daar heeft t Manneke zijn vaste stek gevonden en kreeg er op de Grote Markt van Diksmuide zelfs zijn standbeeld. Er kwam een lentezitting bij, afwisselend in de ene of andere West-Vlaamse gemeente. De lijst van de opgenomen ridders is ondertussen indrukwekkend lang geworden.

 

 

 

 

De Swighenden Eede

 

   Top pagina

De Swighenden Eede in 1889.V.l.n.r. vooraan: Alois Bruwier, Hugo Verriest, Alfons Depla,

Alfons van Hee, achteraan: Emiel Lauwers, Renaat Adriaens, Hendrik Persyn, Karel Blancke.

 

Is de naam van een geheim genootschap van West-Vlaamse flaminganten, waarvan Hugo Verriest de bezieler en centrale figuur is geweest. Als reactie op de onderdrukking van de Blauwvoeterij ontstond het genootschap dat voor zijn organisatie en werkmethodes zich spiegelde aan deze van de vrijmetselarij. Ze hadden een eigen lied en omgaf zich met een sfeer van romantische geheimzinnigheid. Zo noemden de leden zich soms de Ridders van de groene tente omdat ze s zomers bijeenkwamen onder de bomen en in hun lied hadden ze t over de Ridders met de rode lansie, een allusie naar de roodgekleurde pennenhouder die ze gebruikten. De Swighenden Eede was o.m. de bezieler van t tijdschrift De Vlaamsche Vlagge, een jongerentijdschrift dat meer dan een halve eeuw voor een godsdienstig en Vlaams radicalisme heeft gestreden. Ook aan t Manneke uit de Mane en enkele satirische studentenbladen werkten ze mee. Belangrijk was ook hun bijdrage aan De Nieuwe Tijd (1896-1901), een christelijk-democratisch weekblad voor intellectuelen, waarvan priester Lauwers, broer van de geneesheer, hoofdredacteur was. In het begin van de 20ste eeuw was het genootschap niet meer als een vriendenkring waarbij vooral gezelligheid en tafelgenoegens hoofdzaak waren.

 

 

 

 

 

Onthulling van t Mannekesbeeld in Diksmuide door Leo Tindemans 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Willem Denys

Willem Denys, zoon van Achiel en Margriet Schelpe, geboren te Roeselare op 3 september 1911 en er overleden op 10 maart 1983. Hij zag het als zijn roeping de lach onder de mensen te brengen. Symbool daarvoor staat de door hem gecreerde figuur van Peegie. Hij was tot zijn overlijden voorzitter van de Orde van 't Manneke uit de Mane. Zijn figuur blijft voortleven in verschillende verenigingen, vooral 't Manneke en de Maten van Peegie.
 

 

Willem Denys ( Roeselare 1911 + Roeselare 1983), de onvergetelijke voorzitter van t Manneke,
in de bloemetjes gezet door onze dochter Mayken Roelstraete op 19 oktober 1980 

 

 

 

           

 

 

 

   Top pagina

1971 Antoon Vander Plaetse (1903-1973). Hij was toen de oudste en ikzelf de jongste ridder.

1978 Met enkele ridders uit het Kortrijkse samen met Leo Tindemans (vlnr Andr Demedts, Johan Roelstraete, Leo Vanackere, Leo Tindemans, Gilbert Dewilde, Valre Arickx en Maurits Verhaest. 1977 Ridderslag Carlos Wyffels. Michiel Mispelon overhandigt kwartierstaat onder goedkeurend oog van Leo Vanackere (en zoons) en Johan Roelstraete.  

 

 
     
 

Ik sta er tussen de voorzitters van Familiekunde Vlaanderen en de medestichter van de HK Langs d'Heuleboorden (Edgard Seynaeve, Wilfried Devoldere en Nol Maes) tijdens de ridderbijeenkomst in Kuurne (2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Aangesloten op internet en lid van Facebook . Sluit je aan bij de groep 'Manneke uit de Mane'. Er worden geregeld foto's en nieuwtjes gepubliceerd.
In 2016 werd een nieuwe website gelanceerd:
www.mannekeuitdemane.be

 

 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

  HERMAN ROELSTRAETESTIJN STREUVELS

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34