Wat is hippotherapie


Hippotherapie of Equine Assisted Therapie is een vorm van therapie waarbij het paard gebruikt wordt als hulpmiddel in het behandelen van kinderen en volwassenen. Therapie met dieren is geen nieuw gegeven. Geschiedkundig zijn dieren altijd wel ergens rechtstreeks of onrechtstreeks terug te vinden in het hulpverleningsaanbod.

Hippotherapie of Equitherapie is een eenvoudig te ontleden woord. Om te beginnen is equi afgeleid van het Latijnse woord equus dat paard betekent. Het woord therapie komt uit het Grieks en betekent de leer van behandeling van ziektes. Aldus kunnen we hippo– of equitherapie dus vrij vertalen als een vorm van therapie waarbij we kinderen of volwassenen behandelen en begeleiden tijdens een ontwikkelingsproces en/of herstelproces.

Paarden zijn eerlijk en weerspiegelen de emoties van de ruiter. Daardoor bieden ze enorme mogelijkheden om, onder begeleiding van een therapeut, doelgericht met zowel volwassenen als kinderen te werken aan fysieke, psychische of sociale problemen. Binnen deze vorm van therapie wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van het paard om bij de mens blokkades op te sporen en los te maken. Het paard is hier als onbevooroordeeld wezen minder bedreigend dan de “mens”, waar men soms allesbehalve goede ervaringen mee heeft.

Paarden zijn gevoelige dieren. Ze beschikken over een speciaal en uitgebreid bewegingsaanbod. Werken met een paard stimuleert al onze zintuigen. Het paardrijden is geen doel op zich maar als er een goede band is tussen mens en paard, kan het rijden de mens ten goede komen door de bewegingsimpulsen en aaibaarheid van het paard. Met bewegingsimpulsen bedoelen we hier dat de schommelbewegingen in de romp sterk overeenkomen met het wandelen van de mens, maar zonder druk op de benen.