De Ontdekkingsreizen
Inleiding


Voorwoord

Beste bezoeker.

Mijn naam is Jimmy Demeyer. Ik ben een laatstejaars student regent secundair onderwijs voor de algemene vakken. Mijn vakkencombinatie bestaat uit aardrijkskunde, N.C. Zedenleer en, uiteraard, geschiedenis.
Welkom op mijn didactische site. Zoals u kan merken gaat de site over de ontdekkingsreizen. Ik heb de site opgebouwd in het kader van mijn eindwerk. Met mijn eindwerk heb ik trachten te bewijzen dat het gebruik van internet in de les geschiedenis haalbaar is. Een ideaal scenario bestaat er nog niet. De meest sluitende informatie is nog steeds terug te vinden in boeken en het internet is vaak een chaos om op een serieuze manier zaken terug te vinden. Deze website kadert echter binnen 3 lessen over de ontdekkingsreizen waarbij de leerlingen deze website als leidraad kunnen en moeten gebruiken. Op deze manier heb ik trachten te bewijzen dat er wel voldoende informatie is terug te vinden op het net. Je moet echter niet lukraak alles overnemen maar het grondig uitzoeken.

Met vriendelijke groet en veel leesplezier,
Jimmy Demeyer