nieuw

auteurs

uitgaven

nieuws

contact

Het logo van de uitgeverij werd in
2011 bekroond met de prestigieuze
Choice of the Jury Award op de
‘XIIth Rockport Letterhead + Logo
Design’ Massachusetts USA

En in 2012 opgenomen in de uitgave
Logos 1 - Bright Ideas in Logo Design
from Around the World
samengesteld
door David E. Carter – een autoriteit
op gebied van grafische vormgeving –
Bright Books USA