Inhoud

De Europese Unie in het kort

De Europese Unie (EU) vormt een familie van democratische Europese landen die gezamenlijk aan vrede en welvaart willen werken. De Europese Unie is geen nieuwe staat die in de plaats komt van de bestaande staten, maar verschilt wel van alle andere internationale organisaties. Meer nog, de Europese Unie is uniek. De lidstaten van de EU hebben gemeenschappelijke instellingen opgericht waaraan zij een deel van hun soevereiniteit overdragen, zodat er op Europees niveau democratische beslissingen kunnen worden genomen over specifieke vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Het fenomeen waarbij staten hun bevoegdheden steeds meer gaan delen is ook gekend als "Europese integratie".

Historisch gezien liggen de wortels van de Europese Unie in de Tweede Wereldoorlog. Om te voorkomen dat het ooit weer tot bloedvergieten en verwoestingen zou komen, werd het idee voor de Europese integratie opgevat. Dit idee werd voor het eerst geformuleerd in een toespraak van Robert Schuman (toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk) op 9 mei 1950. Op die dag - uitgeroepen tot Europadag - wordt nu ieder jaar de "verjaardag" van de Europese Unie gevierd.

Er zijn vijf EU-instellingen, elk met een specifieke rol:

Deze instellingen worden geflankeerd door vijf andere belangrijke organen:

Een aantal agentschappen en andere instanties vervolledigen het systeem.

De rechtsstaat is van fundamenteel belang voor de Europese Unie. Alle beslissingen en procedures van de Europese Unie zijn gebaseerd op de Verdragen die zijn overeengekomen door alle EU-landen.

In de beginjaren ging het bij de samenwerking tussen de EU-landen veelal om de handel of de economie, maar vandaag de dag houdt de EU zich ook bezig met tal van andere vraagstukken die rechtstreeks te maken hebben met het dagelijkse leven, zoals: burgerrechten; het garanderen van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid ; het scheppen van banen ; regionale ontwikkeling ; milieubescherming ; globalisering in ieders voordeel laten werken.

home