Aanleiding

Dit portfolio werd door me gemaakt in opdracht van mijn module webdesign. Ik heb getracht deze website op te maken door middel van 1 css-bestand. Ik streefde naar een visueel mooie website, zonder de site te zwaar te maken voor o.a. internetgebruikers met een trage verbinding.

Doel

Zoals de bedoeling van de meeste portfolio's, zou het ook van mijn portfolio de bedoeling zijn om mezelf zo'n beetje te verkopen. Ik hoop dat dat dan ook het geval is. Persoonlijk heb ik me toch nog eerder bij de ware feiten gehouden.

Een lange weg

Het ontwerp van mijn portfolio heeft al een hele lange weg afgelegd. Zo heb ik wel een paar voorbijgestreefde ontwerpen. Onderstaand vind je een paar van de ontwerpen die ik in die tijd zelf nog niet slecht vind. Terugkijkend op deze ontwerpen ben ik er vandaag de dag heel wat minder tevreden over. portfolio

portfolio1 portfolio2
 

Deze versie die u nu ziet is onwerp n°5