Klik hier om naar mijn ander webpage te gaan.

Joop hansworst's homepage


VN dringen aan op actiever Europees immigratiebeleid
Europa heeft komende 50 jaar 135 miljoen immigranten nodig

(tijd/afp) - Europa heeft tussen 1995 en 2050 ruim 135 miljoen immigranten nodig om de beroepsbevolking op peil houden en de vergrijzing tegen te gaan. Dat besluiten onderzoekers van de VN-Bevolkingsafdeling UNDP, die in maart hun rapport voorstellen. Zij dringen er bij de Europese politici op aan het voorbeeld van de Verenigde Staten en AustraliŽ te volgen en grootschalige immigratie te stimuleren. De UNDP onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de actieve bevolking op het peil te houden van 1995. Daarnaast zocht de VN-afdeling naar het migratieniveau dat zorgt voor een stabilisering van de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden. De studie van de UNDP, Replacement Migration: A Solution to Declining and Ageing Populations, bekeek de bevolkingssituatie in slechts acht industrielanden (Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, Japan, Zuid-Korea, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). Joseph Chamie, de directeur van UNDP, maakt zich echter sterk dat de bevindingen van zijn onderzoekers ook opgaan voor de rest van Europa. Het onderzoek geeft aan dat de beroepsbevolking tegen 2050 enorm daalt. Het lage geboortecijfer is de voornaamste oorzaak. De Vlaamse geboortecijfers die de Artsenkrant dinsdag publiceerde, zetten deze stelling kracht bij. In 1999 zakte het aantal bevallingen in Vlaanderen onder de 60.000, een historisch dieptepunt. Specialisten wezen er ook op dat het aantal vruchtbare vrouwen in Vlaanderen jaarlijks met 15.000 afneemt. In het UNDP-rapport ontbreken cijfers voor BelgiŽ, maar de berekeningen voor de onderzochte landen liegen er niet om. Het Italiaanse bevolkingstal valt de komende vijftig jaar terug van 57 miljoen tot 41 miljoen. Om dat verlies op te vangen heeft het land tegen 2025 nood aan 9 miljoen immigranten, ruim 300.000 per jaar. Duitsland kampt met hetzelfde probleem: het inwonersaantal zakt tegen 2050 tot 73 miljoen, tegenover 82 miljoen nu. Het land heeft dan ook 500.000 immigranten nodig per jaar, aldus de UNDP. En hoewel het Franse statistische bureau Insee woensdag trots meedeelde dat Frankrijk vorig jaar voor het eerst meer dan 60 miljoen inwoners telt, konden de cijfers niet verhullen dat ook daar de bevolkingsaangroei de jongste jaren fors vertraagde. Eurostat maakte gisteren overigens bekend dat driekwart van de bevolkingstoename in Europa vorig jaar te danken was aan immigratie. Medische verzorging Maar niet alleen de krimpende actieve bevolking stelt de Europese landen de komende decennia voor problemen. De vergrijzing is een even groot probleem. Pensioenen moeten langer worden uitbetaald omdat de gepensioneerden langer leven. En de oplopende kosten voor medische verzorging van die bejaarden kosten de overheid steeds meer geld. In 2050 is een op drie Europeanen gepensioneerd; nu is dat een op vijf. Volgens de Belgische professor Robert Cliquet is immigratie slechts een gedeeltelijke oplossing om de dalende geboortecijfers en de effecten van de vergrijzing op te vangen. Immigratie kan helpen om het bevolkingsaantal op peil te houden, aldus de Gentse hoogleraar in De Morgen, maar het lost op termijn het vergrijzingsprobleem niet op. Immigranten vergrijzen ook. Cliquet pleit dan ook voor een gemengde oplossing om de actieve bevolking uit te breiden. De dringendste noodzaak is een verhoging van de pensioenleeftijd. De huidige leeftijd is van 65 is voorbijgestreefd, evenals de kans op brugpensioen. Mensen leven langer en moeten dus langer functioneel blijven, aldus Cliquet. Volgens UNDP-topman Chamie zorgen de conclusies in het rapport ongetwijfeld voor flink wat commotie in Europa. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS en AustraliŽ bestaat er hier nog steeds enige weerstand tegen immigratie. Chamie noemde de resultaten van het onderzoek dan ook een uitdaging. Hij gaf toe dat toenemende migratiestromen voor politieke en sociale onrust kunnen zorgen. De UNDP-topman wees er evenwel fijntjes op dat de verhoging van de pensioenleeftijd hetzelfde effect zal hebben. EZ