De praalwieg van Karel V

Of keizer Karel werkelijk als baby in deze wieg gelegen heeft, weten we niet. Wel is duidelijk dat ze niet speciaal voor zijn geboorte vervaardigd werd. De heraldische tekens op de wieg zijn die van zijn grootouders Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van BourgondiŽ. Onderaan is ook het devies van Maximiliaan nog vrij goed leesbaar ĎHalt Mass in allen Dingení (Houd maat in alles).

De wieg was dan waarschijnlijk ook bestemd voor een van hun kinderen: Filips de Schone (vader van Karel, geboren te Brugge in 1478) of Margareta van Oostenrijk (geboren te Brussel in 1480).

De wieg kan als staande schommelwieg gebruikt worden. Ze was echter bestemd om opgehangen te worden: dat kan men zien aan de nog bewaarde ijzeren staven.

Bron: Carolus. Tentoonstellingscatalogus voor de tentoonstelling in de St.-Pietersabdij, Gent, 6 november 1999 - 30 januari 2000; cat. nr. 14, p. 174.

 

Sluit venster