DE EEUW VAN JOOS DE RIJCKE

De levensloop van Joos de Rijcke (1498-1578) overspant een bijzonder cruciale era in de geschiedenis van de Nederlanden en van de wereld: humanisme, hervorming, eenmaking en scheiding van de Nederlanden, de Tachtigjarige Oorlog, de reizen van Columbus, het tijdvak van de Grote Ontdekkingen ... Een ideale gelegenheid om ons tijdsbesef aan te scherpen: al deze ontwikkelingen gebeurden in één mensenleven, dat van een werkelijk bestaande mens. Een ideale kans ook om een aantal zeer concrete gegevens over bij voorbeeld het dagelijks leven en de mentaliteitsgeschiedenis te bestuderen, vertrekkend van de lokale situatie, zoals die geen plaats vinden in de schoolboeken, telkens in vergelijking: "hier bij ons - in Tawantinsuyu".

Over de eenheid en scheiding van de Nederlanden: zie cd-rom van het Maerlant-centrum. Bespreking op website van VVLG

Green_Stone10C0.gif (462 bytes)Leerlingen en leerkrachten verdiepten zich in deze tijd en brengen u hun werk over

Green_Stone10C0.gif (462 bytes)en in de Nederlanden  in de 16e eeuw en later

Green_Stone10C0.gif (462 bytes)Links naar sites over volkskunde: