Erfgenamen van de inca's

 

Tawantinsuyu, het 'Rijk der Vier Windstreken', heeft vanaf de Spaanse conquista in de 16de eeuw de Europese verbeelding geprikkeld door zijn superieure strakke organisatie, zijn karakter van 'communistische' verzorgingsstaat, zijn bouwkundige en staatkundige prestaties. Het imperium van de inca's wordt geprojecteerd tegen de achtergrond van de overweldigende en meedogenloze ecologische omgeving van de Andes. Voor de hedendaagse indio's betekent het een echo van een gouden eeuw, waarmee vergeleken de huidige onderdrukkingsstructuren in de meeste landen van het voormalige incarijk des te scherper in het oog springen. Veel van de overdonderend drukkende problemen in Latijns-Amerika zijn rechtstreeks terug te voeren tot de kolonisatieperiode, na de conquista door de Spanjaarden.

Red_and_Blue.gif (2578 bytes)

VERLEDEN WORDT HEDEN

 

ponchoman.jpg (23504 bytes)

 

Het incarijk was een laatbloeier op het toneel van de wereldrijken. Na een onstuimige uitbreiding (1438 - 1530)  viel het ten prooi aan een bloedige burgeroorlog waardoor de spectaculaire Spaanse conquista mogelijk werd.

In het huidige Ecuador, Peru, Chili, ArgentiniŽ,... steunen gebruiken, architectuur en feestelijkheden van vandaag, en klederdracht,  vaak op eeuwenoude fundamenten uit de incatijd.

In deze tijd van hypermoderne communicatiemogelijkheden worden oeroude technieken in ere gehouden of hersteld omdat ze goedkoop zijn en hun ecologische waarde hebben bewezen.

Ook landbouwtechnieken, ambachten en kunst bouwen voort op het verre verleden.

Wat Joos de Rijcke in zijn reisverslag beschrijft, konden tijdgenoten zich niet voorstellen door gebrek aan kennis van de nieuwe gebieden. Als zij onze beeldcultuur hadden gekend, dan konden de foto's uit de bovenstaande rubrieken hen veel verduidelijken.

Over de inca's op het Internet:

Artikel over tentoonstelling in Jubelpark Brussel 2018, Inca. 
Textiel en tooi uit de Andes : Zie Bijlage bij 73. Gouden Inca-lama. 1400- 1500

Kuifje bij de Inca's 

artikel naar aanleiding van de tentoonstelling in Brussel

op de website van het Instituut voor Amerikanistiek

Inca Projects Pages

Bevat een korte bespreking van een aantal linkpages en gewone websites. Rijp en groen door elkaar: zowel schoolprojecten als wetenschappelijke artikels. Voor de betrouwbaarheid kan men zich best houden aan de wetenschappelijke artikels. De andere bevatten wel interessant illustratiemateriaal.

logo instituut amerikanistiek

Meer info en links op de [website van het Instituut voor Amerikanistiek (IvA)]

 

 

Bij deze fotoreportage danken we het Instituut voor Amerikanistiek voor zijn medewerking.

Informatie: Archimedeslaan 30 2650 Edegem /

telefoon en fax: (03) 288 73 12  / e-mail: Rita.Lammertyn@pandora.be

 

Red_and_Blue.gif (2578 bytes)

[Terug naar overzicht: DE EEUW van JOOS]