DE BOND

Jerome Jacobs curating So Many Steps, So Little Time

 

In het kader van December Dance 2016 presenteert Cultuurcentrum Brugge de tentoonstelling So Many Steps, So Little Time van gastcurator Jerome Jacobs. Jacobs benadrukt de UK dans, beweging en performance- kunst vanuit een bruisende en dynamische insteek.

Hierbij ligt de nadruk op de videokunst en documentaire video’s, aangevuld met fotografie en beeldende kunsten

en enkele performances. Jacobs heeft oog voor de recente geschiedenis en weeft zijn thematische accenten omheen een tijdslijn die aanvat in de postpunk generatie met bijvoorbeeld het werk van Gavin Turk over Sid Vicious,

de club scene van de jaren 1980-1990 met emblematische  figuren als Leigh Bowery tot de meest actuele voorbeelden. Op artistiek vlak plaatst hij elementen als stilte, traagheid, zin voor beweging tegenover geluidsoverlast en dynamiek. Op thematisch vlak onderstreept hij te midden van de Brexit-sfeer het gelaagde, de verweving die in het hart van de multiculturele Britse cultuur ligt en de angst voor de ander, de buitenstaander, het vreemde lichaam.

Jerome Jacobs toont een selectie hedendaagse fotografie en videokunst met werk van o.a. Anna Barribal, Leigh Bowery, Marvin Gaye, Chetwynd, Gina Czarnecki, Tom Dale, Nina Davies, Maria Falconer, Nancy Fouts, Paul Friedlander, Jesson Hill, Ihayami Dance, John Isaacs, Charlie Jeffery, Dick Jewell, Serena Korda, Jonathan Owen, Maria Marshall, Robert McNally, Kelly Nipper, Susanne  Thomas, Mark Titchner, Gavin Turk, Kate Waters.

 

 

 

In the exhibition So Many Steps, So Little Time guest curator Jerome Jacobs puts forward the UK dance, movement and performance art from a vibrant and dynamic point of view.  The emphasis lies on video art and documentary videos, supplemented by photography and Visual Arts and some performances. Jacobs has an eye for the recent history and weaves his thematic accents around a time line that starts in the post punk generation, with Gavin Turk’s work about Sid Vicious, the club scene of the 1980s-1990s with emblematic  gures as Leigh Bowery as most actual examples. On an artistic level he places elements like silence, slowness, sense of movement versus noise and dynamics.  Thematically he underlines, in full Brexit context, the different layers that are at te heart of the multucultural British cuture and the fear of the unknow, the other, the strange bodies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2016 - 14.01.2017 - De Bond, Buiten Smedenvest 1 -

Openingstijden ma. - zo. van 13:00 tot 18:00 / Gesloten op di. en op 25.12 en 01.01 - Gratis toegang - Organisatie Cultuurcentrum Brugge - Opening op za. 03.12 om 18.30 met Jerome Jacobs

© Maria Falconer