KAAP  (DE WERF)

 

JELLE VAN HULLE - Opia

 

The ambiguous intensity of looking someone in the eye, which can feel oc. simultaneously invasive and vulnerable. Opia is een reeks beelden die een wereld toont van sprookjes en geloof, of wat er tussen de twee te zien is. Beelden vol verwondering en schoonheid, die op een onrustige manier getoond worden. Een zoektocht naar

de fascinatie van datgene wat te vinden is als we het

pad verlaten en toch het bos ingaan. De hedendaagse fotografische stromingen zijn vaak zakelijk en objectief, terwijl er in de fotogeschiedenis altijd al een grote rol werd weggelegd voor foto-illusies en sfeerschepping. Met de zware bewerkingen en de vaak suggestief-romantische beelden werkt Jelle Van Hulle (BE, 1978) in deze traditie verder.

 

Opia is a series of images that shows a world of fairy tales and faith, or what is between the two. Images full of wonder and beauty, which will be shown in a troubled way. A search for

the fascination of what is to be found if we leave the path. The contemporary photographic currents are often rational and objective, whereas in photo history always a big role has been played by photo-illusions and atmosphere. Jelle Van Hulle follows that tradition with heavy edits and often suggestive-romantic images.

 

8.12.2016 - 8.01.2017 - De Werf, Werfstraat 108 - Openingstijden van 14:00 tot 17:00 / Open op 9, 13, 19, 20, 21 en 22.12 en op 3, 4, 5 en 6.01 - Organisatie De Werf & Schipperskapel - Gratis toegang

© Jelle Van Hulle

© Jelle Van Hulle