KARMELIETENKLOOSTER

 

IAN BERRY - The English

 

De tentoonstelling annex boek  The English van Ian

Berry (UK, 1934) wordt beschouwd als de tegenhanger van Robert Frank’s  The Americans. Het is een belangrijk fotografisch document, een gevoelige en zeer persoonlijke verkenning van Engeland en het leven van zijn inwoners. Hij verkent de excentriciteiten en de humor van de Engelsen en maakt intieme portretten met een menselijke kwetsbaarheid. Hij kreeg veel onderscheidingen, waaronder de eerste Nikon Photographer of the Year ooit.

 

The exhibition  The English by Ian Berry is considered as the counterpart of Robert Frank’s  The Americans. It is an important photographic document, a sensitive and highly personal exploration of England and the life of its inhabitants. He explores the eccentricities and the humor of the English and makes intimate portraits with a human vulnerability. He received many awards, including the  first ever Nikon Photographer of the Year ever.

 

 

 

© Ian Berry/Magnum Photos

 

JOHN VINK - This was Belgium

 

Collega Magnum-fotograaf John Vink (BE, 1948) presenteert met  This was Belgium unieke zwart-witafdrukken met opnames uit zijn archief van België. Vink maakt sterke reportagefotografie. Zijn beelden getuigen van zijn talent en gevoel voor boeiende composities met, zowel inhoudelijk als vormelijk, veel diepgang. Zijn foto ’s bevatten meerdere lagen en de interactie tussen de elementen van voor- en achtergrond vormen zowat de persoonlijke schriftuur. Hij brengt de visuele elementen op het juiste moment samen en maakt zo eenvoudig leesbare beelden.

 

With  This was Belgium fellow Magnum photographer John Vink presents unique black and white images from his archive of Belgium. He produces strong reportage photography. His images bear witness to his talent and sense of amazing compositions, both in content and form, with much depth. His pic- tures contain multiple layers and the interaction between the elements of foreground and background creates his personal style. He brings the visual elements together at the right time, creating easy-to-read images.

© John Vink

 

08.12.2016 - 08.01.2017 - Gratis toegang

Karmelietenklooster, Ezelstraat 28 - Openingstijden do. tot zo. 14:00 tot 18:00 / Gesloten op 25.12 en 01.01 - Organisatie Stedelijke Academie DKO & 44 Gallery - Opening op za. 10.12 om 19:00 - Introductie door Anke D'Haene