BOGARDENKAPEL/KUNSTENLAB ACADEMIE

 

JASPER RIGOLE - Le Système des objets

 

Jasper Rigole (BE, 1980) werkt aan de uitbouw van zijn  fictief instituut IICADOM ( e International Institute for the Conservation, Archiving and Distribution of Other people’s Memories).

Hij verzamelt al sinds 2005 foto’s, home movies, tapes en objecten die hij vindt op rommelmarkten, garageverkopen en in tweedehandszaken. Hij analyseert, catalogiseert en digitaliseert ze en bouwt zo aan wat hij een archief van andermans herinneringen noemt. Deze persoonlijke souve- nirs gunnen ons een blik op het verleden van onbekenden. Ze verbeelden de vrijetijdscultuur en het dagelijks leven van toen, maar onthullen ook iets over de makers van de  films. Welke momenten hebben ze gekozen om vast te leggen? Hoe brengen ze hun wereld in beeld? Jasper Rigole ziet zichzelf zowel als archivaris, als onderzoeker en als kunstenaar. Met het basismateriaal maakt hij eigenzinnige interpretaties waarin persoonlijke en collectieve herinne- ring, institutionele precisie en zuiver toeval, feit en  fictie voortdurend door elkaar lopen. In 2013 was hij Laureaat van de Young Belgian Art Prize.

 

 

 

 

 

 

 

Jasper Rigole is working on the expansion of his  fictional Institute IICADOM (The International Institute for the Conservation, Archiving and Distribution of Other people’s Memories). Since 2005 he has been collecting photos, home movies, tapes and objects he  finds at  flea markets, garage sales and second-hand business. He analyses, catalogues and digitizes them and builds as to what he calls an archive of other people’s memories.  These personal souvenirs give us a look into the past of anonymous people.  They depict the leisure culture and daily life back then, but also reveal something about the creators of the movies. Jasper Rigole sees himself both as an archivist, a researcher and an artist. With basic equipment he makes quirky interpretations in which individual and collective memory, institutional precision and pure chance, fact and  fiction canstantly intertwine..

08.12.2016 - 08.01.2017 - Gratis toegang - Bogardenkapel / Kunsten- lab, Katelijnestraat 86 - Openingstijden do. tot zo. 14:00 tot 18:00 / Gesloten op 25.12 en 01.01. - Organisatie Stedelijke Academie DKO - Opening op wo. 07.12 om 19:00 - Lezing door Jasper Rigole

© foto Kristof Vrancken