CAMPUS SINT-FRANCISCUS XAVERIUS, AZ St.-Jan AV

 

LIONEL JUSSERET - Kinderszenen

 

“Met de ontoereikendheid van en de ballingschap in de instellingen en de toxiciteit van de moderne psychiatrie, is autisme controversieel in de media. Kinderszenen presenteert een portret van kinderen tijdens hun vakantie op het platteland, ver weg van het regime binnen de muren van de instituten. Deze fotogra sche serie is een dromerige, soms naïeve, mysterieuze reis. Een poëtische evocatie tegen de vergetelheid.

 

With the inadequacy of and the exile in the settings and

the toxicity of modern psychiatry, autism is controversial. Kinderszenen presents a portrait of children during their holiday in the countryside, far away from the regime within the walls of the institutes.  is photographic series is a dreamy, sometimes naive, mysterious journey. A poetic evocation against oblivion.

 

 

08.12.2016 - 08.01.2017 - Gratis toegang

Campus Sint-Franciscus Xaverius, AZ St. Jan AV, Spaanse Loskaai 1 Openingstijden do. tot zo. 10:00 tot 18:00 - Organisatie Stedelijke Academie DKO & 44 Gallery -

 

 

© Lionel Juisseret