Dr Joost Schillebeeckx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtdienst voor Zaventem

02.725.00.20

De weekwacht loopt elke dag van 19 u tot 08 uur.
De weekendwacht loopt van zaterdag 08u tot maandag 08 uur.

Bel in geval van ziekte of ongeval eerst uw huisarts. 
Bij afwezigheid belt u naar het centrale oproepnummer.

  Gelieve deze lijn enkel voor hulpaanvragen te gebruiken. Vragen over andere diensten zoals tandartsen, verpleegsters en veeartsen kan de dokter van wacht niet mededelen..

Wettelijk is de wachtdienst territoriaal begrensd en dient u buiten Zaventem de andere wachtdienst te contacteren. Het staat u wel vrij op consult te komen bij de wachtdokter in Zaventem.

Dringende bijstand brandweer, ziekenwagen en MUG : 02 721 00 00
Voor meer inlichtingen kan u terecht op de website van de brandweer en huisartsen van Zaventem