index.html info.html smithsystem file://seizoenen.html clusters.html retroloop.html asc.loop.html tabellen.html analyse.html
downloads.html links.html gastenboek.html wie.html
Analyse
 


Hemisferen:

Sterke oostelijke hemisfeer.
Liever het eigen lot in handen nemen dan de anderen te volgen. Voelt zich best in zijn vel wanneer op eigen manier de doelen nagestreefd kunnen worden. De samenwerking met anderen, die dezelfde krachtige instelling hebben, kan door stress van het beoogde doel doen afwijken.

Sterke noordelijke hemisfeer.
Hoogst belangrijk is het persoonlijk identiteitsgevoel. Erg begaan met vragen over zichzelf: wie men is en vanwaar men vandaan komt. Voelt aan dat de antwoorden op fundamentele vragen beter in zichzelf kunnen gevonden worden, dan in de buitenwereld. Zelfbewustzijn en integriteit vormen de basis van de zelfzekerheid.

Sterke westelijke hemisfeer.
Sociaal leven: houdt van interactie met anderen. De uitdaging om allerlei problemen binnen relaties aan te pakken, bezorgen een enorme bevrediging. Het leven bekijkend door de ogen van de ander. Niet zodanig door een sterke persoonlijkheid gedomineerd worden, dat de eigen expressie en persoonlijke groei de pas worden afgesneden.

Sterke zuidelijke hemisfeer.
Identificeert zich met wat men in de buitenwereld bereikt. Slagvaardig om zichzelf te profileren binnen een duidelijk omlijnde levensstijl of loopbaan. Leert het streven in de buitenwereld in evenwicht te brengen met het innerlijk leven. Ga niet voorbij aan de belangen van mensen uit de directe omgeving.

Elementen

Veel Vuur
Geen stimulansen van buiten nodig om nieuwe dingen aan te pakken. Veracht statische en onverzettelijke situaties. Moedige, actieve en nogal dramatische houding. Effectief leider; zal de eerste zijn om iets nieuw uit te proberen. Nochtans kan de neiging om eerst te doen en dan te denken, voor anderen impulsief overkomen.

Niet veel Vuur
Weinig enthousiasme en gebrek aan zelfvertrouwen of persoonlijk initiatief. Lichaamsbeweging maakt vrij snel moe - wees matig wanneer intense fysieke inspanningen nodig zijn.

Veel Aarde
Uitgesproken zin voor het praktische en voor efficientie. Men concentreert zich op wat hier en nu van belang is. Stimulansen van buiten nodig. Stabiliteit is de kracht, bewaar het evenwicht, ook in netelige posities. Problemen zijn vaak het gevolg van een conservatieve houding, afzijdig houden van morele zaken, of een uitgesproken bekrompenheid!

Niet veel Aarde
Moeilijk om de praktische eisen, die elke dag stelt, te hanteren. De neiging om zaken te verwaarlozen of uit te stellen, om altijd weer plannen te maken die toch niet uitgevoerd worden en angst om verantwoordelijkheden te dragen op een volwassen manier.

Veel Lucht
Het vermogen om volledig onbetrokken en objectief te blijven, maakt iemand met veel lucht open, fair en onpartijdig. Betrokkenheid maakt alles zwaarder. Sociaal iemand en daardoor geknipt voor alles met betrekking tot organisatie, het plannen of het ontwikkelen van nieuwe methodes.

Niet veel Lucht
De neiging om ogenblikkelijk en spontaan op omstandigheden te reageren, dikwijls met als gevolg een wantrouwen tegenover anderen die nadenken voor ze tot actie overgaan. Stort zich hals over kop ergens in en vraagt dan waar het mis ging. Elk probleem zorgvuldig analyseren is een vereiste.

Veel Water
Reageert op wat er in de omgeving gebeurt. Bijzonder gevoelig voor stemmingen. Wanneer in moeilijke emotionele situaties betrokken, is een onmiddellijke terugtrekking aanbevolen daar zodanig onberedeneerd gereageert wordt dat meer problemen zich aandienen. Veel begrip voor hen die het moeilijk hebben. Steunt op gevoelens, intuitie en de psychische mogelijkheden. De angsten zijn irrationeel.

Niet veel Water
Verminderd het emotioneel karakter. Elke gevoelsuiting, zoals wenen of zwaarmoedigheid, is voor de persoon in kwestie, een teken van zwakheid. Koelheid, onthechtheid, efficientie en objectiviteit maken het moeilijk om met anderen om te gaan op een begrijpende, delende en gevoelige manier. Bij emotionele stress, bied het gebrek aan gevoeligheid vaak het grootste pluspunt.

De Kruisen

Veel Kardinaal

Grootste kracht om te starten: interesse wekkend en waarmakend. Leiding gevend. Als de mindere, nors en knorrig. Eens een bepaald project goed en wel gestart, geneigd de interesse te verliezen. Het zou ideaal zijn wanneer iemand volgt en de rommel opruimt die achtergelaten wordt.

Weinig Kardinaal
Zelden een agressief leiderstype. Iemand op wie anderen staat kunnen maken. Voorkeur voor beproefde en degelijke wegen.

Veel Vast
Op wie men kan rekenen. Doorzettingsvermogen om een project tot een goed einde te brengen. Beproefde, klassieke methoden graag uitbouwen. Anderen kunnen het goed bedoelde doorzettingsvermogen zien als koppigheid.

Weinig Vast
Eens iets begonnen, is het erg moeilijk er ook aan te houden. Voortdurende afwisseling is nodig, zoniet gefrustreerdheid.

Veel beweeglijkheid
Aanpassingsvermogen. Niet noodzakelijk een pionierstype, maar stroomt rustig mee in de nieuwe richting. Overgeleverd aan krachten die niet onder controle zijn en voortdurend schommelingen teweegbrengen tussen uitersten.

Weinig Beweeglijkheid
Verzet tegen verandering op een koppige manier. Goed in nieuwe situaties wanneer de veranderingen zelf bedacht en aangebracht zijn. De onbuigzame natuur maakt het moeilijk om samen te leven met hen die er een andere mening op nahouden.

Top