index.html info.html smithsystem seizoenen.html clusters.html retroloop.html asc.loop.html tabellen.html analyse.html
downloads.html links.html gastenboek.html wie.html
Deze WebSite volgt mijn Astrologische impulsen en interessen en is daardoor aan verandering, en verruiming onderhevig. Reden te meer (als je belangstelling groot genoeg is) om de Site regelmatig te bezoeken.

Wat is op dit moment te vinden:

Info: deze pagina

"Het Smith Systeem": Een apart deel van de Web Site bedoeld om de toegankelijkheid en studie van dit boeiend systeem te vergemakkelijken. Tevens is het ook mijn bedoeling de Nederlandstalige bezoekers kennis te laten maken met een nieuwe en andere filosofische benadering van de gangbare Astrologische Interpretatie technieken.

Seizoenen: Nader bekeken met het tweedelig gelijke huizen systeem (dual equal houses system). De Horoscoop tekeningen zijn hier aan vervanging toe (bijna verouderd), ze worden later op het jaar vervangen.

Clusters met 6 en 7 Planeten. Een weinig uitleg en vooral een visuele kennismaking met cluster van 6 en meer planeten in een teken. Het leek me interessant hier even bij stil te staan, van tekeningen te voorzien en een korte beschrijving van gebeurtenissen van de toenmalige periode te geven.

Retroloop of Retrograde bewegingen: Een grafische animatie van de rondgang der binnenplaneten geocentrisch voorgesteld. Klikken op de bijbehorende pijltjes brengt een animatie van de Planeet in teruggaande beweging en de fascinerende tekening die ze maakt aan het hemelgewelf.

Asc.loop: een grafisch tijdsbeeld van de rondgang van de Ascendant

Tabellen: De betekenis van de symbolen en sleutelwoorden voor tekens en planeten, overgenomen uit het boek "Levenswegen" van "Dr. P. van Schilfgaarde".

Analyse: een soort programma on line dat je helpt een horoscoop te ontleden met vrij vertaalde sleutelwoorden, afkomstig van het programma Astrolog 5.40. Met symbolen van planeten, tekens, huizen en aspekten. Een klik op de symbolen brengt een tekstfile op de voorgrond.
Om hiermee te werken gebruik ik:
Geboorte: links = de snelle planeet als kracht, rechts = de trage planeet als weerstand.
Progressies: links = de progressieve planeet als kracht, rechts = de geboorte planeet als weerstand.
Transits: links = de transit planeet als kracht, rechts = de geboorte planeet als weerstand.
Synastrie: links = planeet (persoon 1) als zender, rechts = planeet (persoon 2) als ontvanger.

Verder staan hier nog algemeenheden over hemisferen, elementen en kruisen.

Gratis downloads: wat het zegt, astrologische freestuff (zowel voor Macintosh als PC).

links: Nederlands, English

Gastenboek: hier kan je mijn gastenboek tekenen en/of lezen.

Wie ben ik: informatie over mezelf.

Home: terug naar startpagina.

Graag een verwittiging bij eventuele schrijffouten of een niet korrekte wijze van de samenstelling van mijn Site.

Deze pagina vereist een resolutie van 1024 op 768

Laatste upgrade zaterdag 19 augustus 2006


Top