index.html info.html smithsystem.html seizoenen.html clusters.html retroloop.html asc.loop.html tabellen.html analyse.html
downloads.html links.html gastenboek.html wie.html
introductie
Een overzicht
Voorzien voor nieuwe ideeŽn
Huizen
DEHS Introductie
Ascendant gelijke huizen
Midhemel gelijke huizen
Het duiden van de huizen
Aspecten
Axial Harmonic Theorie
1ste AHL
2de AHL
3de AHL
4de t/m 8ste AHL
9de t/m 13 AHL
14de t/m 18 AHL
Aspecten met midpunten
Orbs Tabellen
Het duiden van harmonische assen
Horoscopen
Horoscopen van Astrologen
file://
file://
file://
Het Duiden van een Huis
Hoe duiden we een huis?

Het linken van Sleutelwoorden


Veel mensen vinden het moeilijk bij het linken van sleutelwoorden.

Sleutelwoorden hebben tot doel u toe te laten een basisidee te verkrijgen van hoe een horoscoop tekening werkt en hoe de planeten hierin passen. Het pretendeert geen Astrologische interpretatie, noch zou het als dusdanig mogen beschouwd worden, het levert echter wel inzicht dat u zal helpen de horoscoop beter te begrijpen en de duiding te verbeteren.

Neem bijvoorbeeld een persoon met een Boogschutter Ascendant tussen 10 en 20 graden, d.w.z., De Ascendant is tussen 10 en 20 graden Boogschutter.Sleutelwoorden voor Boogschutter, Steenbok en het eerste huis.

ďBoogschutter is enthousiast, energiek en inspirerend, maar kan tactloos zijn.Ē + ďUw Eerste Ascendant huis levert de motiverende kracht achter uw zon en beschrijft uw zelfbeeld.Ē

Dit suggereert dat de persoon vrij zelf absorberend gaat zijn, hoewel inspirerend, meer uitgaand dan alleen maar door het teken van de Zon zou verwacht worden, en misschien tactloos.

Tenzij het Ascendant teken 0 graden is, zal er wat invloed in elk huis van het volgende dierenriemteken zijn. In dit geval is dat Steenbok.

Omdat het Ascendant teken in het midden van Boogschutter is geplaatst, zal Steenbok ook aanzienlijke invloed op het Eerste Ascendant huis hebben. "Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn." Als wij deze kwaliteiten aan de dominante Boogschuttercusp toevoegen, krijgen wij een lichtjes ernstigere toon. Het flamboyante Eerste Boogschutter Ascendant huis wordt gematigder, en zo, betrouwbaarder.

Als voorbeeld laat ons Saturnus in het Eerste huis in Steenbok overwegen.

Sleutelwoorden voor Saturnus in het Eerste Ascendant huis.


Uw geboorte Saturnus wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Structuur, Discipline, Orde. Het plaatst zich in het teken Steenbok. Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn. Uw Saturnus is in het Eerste Ascendant huis.

De aanwezigheid van een planeet zal een huis domineren. Een planeet in het eerste huis zal het zelfbeeld van een persoon bepalen, Saturnus betekent voor een persoon, regels en verantwoordelijkheid en Saturnus in Steenbok is inderdaad zeer sterk. Het inpassen van deze plaatsing in het bovengenoemde voorbeeld, in het Eerste Ascendant huis Boogschutter, betekent dat deze persoon de flamboyante Boogschutter eigenschappen zal tonen wanneer de sociale structuren en regels het toestaan. Zij zijn veel meer gedisciplineerd dan de gemiddelde Boogschutter, en hebben een meer ontwikkelde vormgeving.

Met deze principes om sleutelwoorden in gedachte te verbinden, kunnen we verder met de horoscoop. Het is gemakkelijker als wij met de huizen beginnen en dan de planeten behandelen, op deze manier hebben de planeten een samenhang tegen de tijd dat wij proberen hen te plaatsen.

Na deze korte uiteenzetting over tot het echte werk.

We nemen als voorbeeld mijn geboortehoroscoop zodat we niemand tegen de haren instrijken.

"Jos" "Antwerp"

Jul 16 1943 12:44am DT -1:00 4:23E 51:13N


De beschrijving van uw planeten in teken en huis leveren een betere verstaanbaarheid van de horoscoop. Door de huizen te beschrijven als de verschillende facetten van het leven, met de achtergrond kenmerken van de tekens van de dierenriem, bestaat de mogelijkheid zaken te begrijpen die hiervoor moeilijk te verklaren waren. Astrologie op deze manier bekijken is prettig en kan leiden tot groter inzicht.

Deze analyse is gebaseerd op het dubbel gelijke huizen systeem (dual equal house system). De beide huizen worden gegroepeerd zodat ze eerder thema's, dan alleen maar details aangeven. Een planeet in een bepaald huis kan hierdoor gezien worden als behorend tot het thema van de drie huizen en niet alleen maar het huis van de planeet plaatsing, hoewel het daar de dominerende factor bepaald.

De Ascendant is het punt waarop de dierenriem een geÔdealiseerde horizon kruist en is specifiek voor de plaats en de tijd van de horoscoop. Het is deze "ontmoeting van de Hemel en de Aarde" die de Ascendant Kaart zijn intrinsieke betekenis geven. De Ascendant brengt uw leven vanuit uw eigen perspectief (uw horizon) in kaart en verwijst naar uw identiteit binnen de Kosmos (dierenriem). Waar de MC Kaart materieel wordt geconcentreerd, wordt de Ascendant Kaart persoonlijk geconcentreerd.Tekening overgenomen uit het freeware programma ZET 8, te downloaden bij de rubriek "Downloads".


Ascendant Kaart: Uw Energie van het Leven: Uw Zelfvoorlichting. (Huizen 1, 5, 9)

Het Eerste: Wat is uw stuwende kracht?


Uw Eerste Ascendant huis verstrekt de motiverende kracht die achter uw Zon schuilt en in beweging zet, het beschrijft uw Zelfbeeld. Ram ondertekend de energie van dit huis, en Stier heeft een niet te verwaarlozen invloed. Ram is impulsief, actief en optimistisch, maar kan naÔef zijn. Stier is onverzettelijk, stabiel en gevoelig, maar heeft de neiging zich tegen verandering te verzetten. In Transit brengt uw Eerste Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar het zelfbeeld.

Het Vijfde: Waar vindt u motivatie?

Uw Vijfde Ascendant huis is uw plaats van genoegen en creativiteit, en beschrijft uw Zelfontwikkeling. Leeuw ondertekend de energie van dit huis, en Maagd heeft een niet te verwaarlozen invloed. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. Maagd is uiterst nauwgezet, georganiseerd en onafhankelijk, maar kan pietluttig zijn. In Transit brengt uw Vijfde Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar kinderen, hobby's, afspraakjes en andere lichte romantiek.

Het Negende: Waar vindt u inspiratie?

Uw Negende Ascendant huis is uw huis van academische inspanning en de inspiratie, het beschrijft uw Hogere overtuigingen. Boogschutter ondertekend de energie van dit huis, en Steenbok heeft een niet te verwaarlozen invloed. Boogschutter is enthousiast, energiek en inspirerend, maar kan tactloos zijn. Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn. In Transit brengt uw Negende Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar reizen, buitenlanders, hoger onderwijs, publiceren, lezingen en onderwijs.

Ascendant Kaart: Geaardheid: Innerlijk Heiligdom. (Huizen 4, 8, 12)

Het Vierde: De fundatie?


Uw Vierde Ascendant huis, ook gekend als Nadir of het Aarde Punt, is de plaats van rust en het toevluchtsoord, het is uw Persoonlijke fundatie. Kreeft ondertekend de energie van dit huis, en Leeuw heeft een niet te verwaarlozen invloed. Kreeft is intuÔtief, voedend en introspectief, maar kan overgevoelig zijn. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. In Transit brengt uw Vierde Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar uw thuis en uw verzorgende kwaliteiten.

Het Achtste: Wat beschermt u? Wat sterkt u?

Uw Achtste Ascendant huis is de plaats van persoonlijke macht en geheimen, het is het huis van Intimiteit. Schorpioen ondertekend de energie van dit huis, en Boogschutter heeft een niet te verwaarlozen invloed. Schorpioen is hartstochtelijk, intens en gevoelig, maar kan gesloten zijn. Boogschutter is enthousiast, energiek en inspirerend, maar kan tactloos zijn. In Transit brengt uw Achtste Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar gedeelde waarden, gedeelde aanleg en de seksuele omgang.

Het Twaalfde: Wat laat zaken 'juist' schijnen?

Uw Twaalfde Ascendant huis is de plaats van mysticisme en eenzaamheid, het huis van Integriteit. Vissen ondertekend de energie van dit huis, en Ram heeft een niet te verwaarlozen invloed. Vissen is fantasierijk, geestelijk en artistiek, maar kan ontwijkend zijn. Ram is impulsief, actief en optimistisch, maar kan naÔef zijn. In Transit brengt uw Twaalfde Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar opoffering, liquidatie van balast, behoefte aan alleen zijn, bezinning en zaken die we liever ontwijken..

Ascendant Kaart: Verhoudingen: Uw persoonlijke rol. (Huizen 7,11,3)

Het Zevende: Welke energie trekt u aan, projecteert u?


Uw Zevende Ascendant huis vertegenwoordigt de samenhang of uw verbinding met anderen, zowel zaken als persoonlijk, het huis van Verhouding. Weegschaal ondertekend de energie en Schorpioen heeft een niet te verwaarlozen invloed. Weegschaal is schoonheid, georiŽnteerde rechtvaardigheid en georiŽnteerde verschijning, maar kan oordeelvellend zijn. Schorpioen is hartstochtelijk, intens en gevoelig, maar kan gesloten zijn. In Transit brengt uw Zevende Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar intieme relaties en zakelijke partnerships.

Het Elfde: Waar krijgt u steun?

Uw Elfde Ascendant huis vertegenwoordigt de persoonlijke kijk op sociale- zowel als werk relaties, het huis dat u van een netwerk voorziet. Waterman ondertekend de energie en Vissen heeft een niet te verwaarlozen invloed. Waterman is idealistisch, anders en betrokken bij de gemeenschap, maar kan onpersoonlijk zijn. Vissen is fantasierijk, geestelijk en artistiek, maar kan ontwijkend zijn. In Transit brengt uw Elfde Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar groeperingen, kennissenkring en het sociale leven.

Het Derde: Wat is uw persoonlijk natuurlijkste energie?

Uw Derde Ascendant huis beschrijft de persoonlijk meest natuurlijkste talenten om zaken op te nemen en te verwerken, het huis van in aanleg aanwezige capaciteiten. Tweeling ondertekend de energie en Kreeft heeft een niet te verwaarlozen invloed. Tweeling is creatief, nieuwsgierig en mededeelzaam, maar kan moeilijk nadruk leggen. Kreeft is intuÔtief, voedend en introspectief, maar kan overgevoelig zijn. In Transit brengt uw Derde Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar uw manier van communiceren.

Ascendant Kaart: Aspiraties: Persoonlijke voltooiing. (Huizen 10, 2, 6)

Het Tiende: Het persoonlijke doel en hoe u hier aan werkt?


Uw Tiende Ascendant huis staat voor de vorming van uw hoop en idealen, uw huis van Aspiraties. Steenbok ondertekend de energie en Waterman heeft een niet te verwaarlozen invloed. Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn. Waterman is idealistisch, anders en betrokken bij de gemeenschap, maar kan onpersoonlijk zijn. In Transit brengt uw Tiende Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar roem, publieke reputatie, loopbaan en de meer publiek gerichte wortels.

De Tweede: Wat kunt u gebruiken om het doel te bereiken?

Uw Tweede Ascendant huis geeft informatie over zowel geaccumuleerd persoonlijk als geestelijk materiaal, het huis van middelen, bronnen. Stier ondertekend de energie en Tweeling heeft een niet te verwaarlozen invloed. Stier is onverzettelijk, stabiel en gevoelig, maar heeft de neiging zich tegen verandering te verzetten. Tweeling is creatief, nieuwsgierig en mededeelzaam, maar kan moeilijk nadruk leggen. In Transit brengt uw Tweede Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar waardebepaling en alles wat zekerheid brengt.

De Zesde: Hoe brengt u verbetering aan?

Uw Zesde Ascendant huis is de zetel van uw persoonlijke ethiek zowel op geestelijk als werkzaamheidvlak, het huis van Uitbreiding. Maagd ondertekend de energie van dit huis, en Weegschaal heeft een niet te verwaarlozen invloed. Maagd is uiterst nauwgezet, georganiseerd en onafhankelijk, maar kan pietluttig zijn. Weegschaal is schoonheid, georiŽnteerde rechtvaardigheid en georiŽnteerde verschijning, maar kan oordeelvellend zijn. In Transit brengt uw Zesde Ascendant huis de persoonlijke belangstelling naar gezondheid, werkomgeving en gewoonten


De MC Kaart is gebaseerd op de Midhemel die het Noorden en Zuiden van de Aarde markeert, refererend aan de dierenriem op de tijd en plaats van de geboorte. De geest is ons primair hulpmiddel van oriŽntatie, en zo wordt de MC gezien als een zeer gevoelige vlek zowel geestelijk als psychologisch. De MC beschrijft uw relatie tot de wereld als systeem en brengt uw plaats in het mensdom in kaart. Waar de Ascendant kaart persoonlijk, subjectief wordt geconcentreerd, wordt de MC kaart materieel , objectief geconcentreerd.Tekening overgenomen uit het freeware programma ZET 8, te downloaden bij de rubriek "Downloads".


MC Kaart: Volbrenging: Uw plaats in deze wereld.

Het tiende: Wat doet u het beste?


Uw tiende MC huis vertegenwoordigt de loopbaan en de doelen, het is de plaats van voltooiing. Steenbok is de dominante energie van dit huis, maar Waterman heeft ook iets te vertellen. Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn. Waterman is idealistisch, excentriek en betrokken bij de gemeenschap, maar kan onpersoonlijk zijn. In Transit brengt uw Tiende MC huis het sociaal perspectief naar resultaten, de volbrenging.

Het tweede: Wat zijn uw middelen (bronnen)?

Uw tweede MC huis gaat over uw geld en andere middelen, uw huis van materiŽle bronnen. Stier is de dominante energie van dit huis, maar Tweeling heeft ook iets te vertellen. Stier is onverzettelijk, stabiel en gevoelig, maar heeft de neiging zich tegen verandering te verzetten. Tweeling is creatief, nieuwsgierig en mededeelzaam, maar kan moeilijk nadruk leggen. In Transit brengt uw Tweede MC huis de sociale invalshoek naar wat kunt u gebruiken om het doel te bereiken.

Het zesde: Waar past u in?

Uw zesde MC huis beschrijft het lichaam en de werkomgeving, het is de plaats van materiŽle expansie. Maagd is de dominante energie van dit huis, maar Weegschaal heeft ook iets te vertellen. Maagd is uiterst nauwgezet, georganiseerd en onafhankelijk, maar kan pietluttig zijn. Weegschaal is schoonheid, georiŽnteerde rechtvaardigheid en georiŽnteerde verschijning, maar kan oordeelvellend zijn. In Transit brengt uw Zesde MC huis het sociaal vooruitzicht naar de plaats, omstandigheden waar u in past.

MC Kaart: Handhaving: Uw impact in deze wereld.

Het eerste: Wat zien anderen in u?


Uw eerste MC huis heeft te maken met uw impact op anderen en de wijze waarop deze u zien, het huis van de eerste indruk. Ram is de dominante energie van dit huis, maar Stier heeft ook iets te vertellen. Ram is impulsief, actief en optimistisch, maar kan naÔef zijn. Stier is onverzettelijk, stabiel en gevoelig, maar heeft de neiging zich tegen verandering te verzetten. In Transit brengt uw Eerste MC huis het sociaal perspectief naar hoe anderen je zien.

Het vijfde: Hoe uit u jezelf?

Uw Vijfde MC huis beschrijft de betekenis van recreatie en kinderjaren, het huis van Creativiteit. Leeuw is de dominante energie van dit huis, maar Maagd heeft ook iets te vertellen. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. Maagd is uiterst nauwgezet, georganiseerd en onafhankelijk, maar kan pietluttig zijn. In Transit brengt uw Vijfde MC huis de sociale kansen tot uiting aan de orde.

Het negende: Hoe bereidt u jezelf voor?

Uw Negende MC huis staat voor onderwijs en de waarneming, het huis van Onderzoek. Boogschutter is de dominante energie van dit huis, maar Steenbok heeft ook iets te vertellen. Boogschutter is enthousiast, energiek en inspirerend, maar kan tactloos zijn. Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn. In Transit brengt uw Negende MC huis het sociaal perspectief naar de totstandkoming.

MC Kaart: Zekerheid: Uw comfort in deze wereld.

Het vierde: Hoe ontvlucht je het systeem?


Uw Vierde MC huis vertegenwoordigt uw huishouden en het lokale milieu, het is uw thuis. Kreeft is de dominante energie van dit huis, maar Leeuw heeft ook iets te vertellen. Kreeft is intuÔtief, voedend en introspectief, maar kan overgevoelig zijn. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. In Transit brengt uw Vierde MC huis de sociale mogelijkheid tot het ontvluchten van het materieel systeem.

Het achtste: Hoe ziet u de materiŽle wereld?

Uw Achtste MC huis beschrijft de manier waarop u geld en andere middelen behandelt, het is uw huis van Beheer. Schorpioen is de dominante energie van dit huis, maar Boogschutter heeft ook iets te vertellen. Schorpioen is hartstochtelijk, intens en gevoelig, maar kan gesloten zijn. Boogschutter is enthousiast, energiek en inspirerend, maar kan tactloos zijn. In Transit brengt uw Achtste MC huis het sociaal perspectief naar uw kijk op de materiŽle wereld.

Het twaalfde:Wanneer gaat u verder?

Uw Twaalfde MC huis vertegenwoordigt abstractie en het paranormale, het huis van vaagheid, onduidelijkheid. Vissen is de dominante energie van dit huis, maar Ram heeft ook iets te vertellen. Vissen is fantasierijk, geestelijk en artistiek, maar kan ontwijkend zijn. Ram is impulsief, actief en optimistisch, maar kan naÔef zijn. In Transit brengt uw Twaalfde MC huis het sociaal vooruitzicht om verder te gaan.

MC Kaart: Relaties: Uw interactie met deze wereld.

Het zevende: Met wie deelt u dit?


Uw Zevende MC huis beschrijft de mensen met wie u uw leven deelt en hoe zij u zien, uw huis van MateriŽle Verhouding. Weegschaal is de dominante energie van dit huis, maar Schorpioen heeft ook iets te vertellen. Weegschaal is schoonheid, georiŽnteerde rechtvaardigheid en georiŽnteerde verschijning, maar kan oordeelvellend zijn. Schorpioen is hartstochtelijk, intens en gevoelig, maar kan gesloten zijn. In Transit brengt uw Zevende MC huis de sociale context van het delen met iemand.

Het elfde: Hoe ontmoet u hen?

Uw Elfde MC huis beschrijft uw relatiekring, de medewerkers en de manier waarop ze je ervaren, het huis van Sociale Samenhang. Waterman is de dominante energie van dit huis, maar Vissen heeft ook iets te vertellen. Waterman is idealistisch, eigenaardig en betrokken bij de gemeenschap, maar kan onpersoonlijk zijn. Vissen is fantasierijk, geestelijk en artistiek, maar kan ontwijkend zijn. In Transit brengt uw Elfde MC huis het sociaal richtingsgebied naar hoe en waar vinden ontmoetingen plaats.

Het derde: Wat hebt u in te brengen?

Uw Derde MC huis is het huis van ingeboren kennis en de capaciteiten die anderen in u zien, het is uw huis van Verborgen Potentieel. Tweeling is de dominante energie van dit huis, maar Kreeft heeft ook iets te vertellen. Tweeling is creatief, nieuwsgierig en mededeelzaam, maar kan moeilijk nadruk leggen. Kreeft is intuÔtief, voedend en introspectief, maar kan overgevoelig zijn. In Transit brengt uw Derde MC huis het sociaal perspectief naar het inbrengen van dit vermogen.


Planeet plaatsing in de huizenTekening overgenomen uit het freeware programma ZET 8, te downloaden bij de rubriek "Downloads".


Uw Ascendant vertegenwoordigt uw pad naar persoonlijk bewustzijn en plaats zich in Ram. Ram is impulsief, actief en optimistisch, maar kan naÔef zijn. Uw Ascendant bepaalt het eerste huis van uw Ascendant Kaart, en is in het Eerste huis van uw MC Kaart.Tekening overgenomen uit het freeware programma ZET 8, te downloaden bij de rubriek "Downloads".


Uw MC (Median Colei) vertegenwoordigt uw verbinding met zowel de materiŽle als de psychische wereld: uw MC plaatst zich in Steenbok. Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn. Uw MC is in het Negende huis van uw Ascendant Kaart, en bepaalt het Tiende Huis van uw MC Kaart.

Uw geboorte Zon wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Innerlijk Licht, Geest, Gemotiveerde veroorzakende Energie, geplaatst in het teken Kreeft. Kreeft is intuÔtief, voedend en introspectief, maar kan overgevoelig zijn. Uw Zon is in uw Vierde Ascendant Huis, en uw Vierde MC Huis.

Uw geboorte Maan wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: IntuÔtie, Emotie, Natuurlijke kracht, geplaatst in het teken Steenbok. Steenbok is verantwoordelijk, betrouwbaar en traditioneel, maar kan onbuigbaar zijn. Uw Maan is in uw Negende Ascendant Huis, en uw Negende MC Huis.

Uw geboorte Mercurius wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Logica, Rede, Intellect, geplaatst in het teken Kreeft. Kreeft is intuÔtief, voedend en introspectief, maar kan overgevoelig zijn. Uw Mercurius is in uw Vierde Ascendant Huis (exacte conjunctie met de cusp), en uw Vierde MC Huis.

Uw geboorte Venus wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Liefde, Ethiek, Vindingrijkheid, geplaatst in het teken Maagd. Maagd is uiterst nauwgezet, georganiseerd en onafhankelijk, maar kan pietluttig zijn. Uw Venus is in uw Vijfde Ascendant Huis, en uw Vijfde MC Huis (conjunctie cusp zes).

Uw geboorte Mars wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Zelf ontwikkeling, Opgewektheid, Actie, geplaatst in het teken Stier. Stier is onverzettelijk, stabiel en gevoelig, maar heeft de neiging zich tegen verandering te verzetten. Uw Mars is in uw Eerste Ascendant Huis, en uw Eerste MC Huis.

Uw geboorte Jupiter wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Expansie, Overvloed, Enthousiasme, geplaatst in het teken Leo. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. Uw Jupiter is in uw Vierde Ascendant Huis, en uw Vierde MC Huis.

Uw geboorte Saturnus wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Structuur, Discipline, Orde, geplaatst in het teken Tweeling. Tweeling is creatief, nieuwsgierig en mededeelzaam, maar kan moeilijk nadruk leggen. Uw Saturnus is in uw Derde Ascendant Huis (conjunctie cusp drie), en uw Derde MC Huis.

Uw geboorte Uranus wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Non-conformiteit, Intensiteit, Binnendringend, geplaatst in het teken Tweeling. Tweeling is creatief, nieuwsgierig en mededeelzaam, maar kan moeilijk nadruk leggen. Uw Uranus is in uw Tweede Ascendant Huis, en uw Tweede MC Huis (conjunctie cusp drie).

Uw geboorte Neptunus wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Inspiratie, Misleiding, Fantasie, geplaatst in het teken Maagd. Maagd is uiterst nauwgezet, georganiseerd en onafhankelijk, maar kan pietluttig zijn. Uw Neptunus is in uw Zesde Ascendant Huis, en uw Zesde MC Huis.

Uw geboorte Pluto wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Integriteit, Macht, Transformatie, geplaatst in het teken Leeuw. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. Uw Pluto is in uw Vierde Ascendant Huis, en uw Vierde MC Huis (conjunctie cusp vijf).

Uw geboorte Chiron wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Transformatieve Genezing, geplaatst in het teken Leo. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. Uw Chiron is in uw Vijfde Ascendant Huis, en uw Vijfde MC Huis.

Uw geboorte Node wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Karmische Kennis, geplaatst in het teken Leeuw. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. Uw Node is in uw Vierde Ascendant Huis, en uw Vijfde MC Huis.

Uw geboorte Lilith wordt vertegenwoordigd door de sleutelwoorden: Latente Kennis, geplaatst in het teken Leeuw. Leeuw is trots, hartstochtelijk en speels, maar kan bazig zijn. Uw Lilith is in uw Vierde Ascendant Huis, en uw Vierde MC Huis.Top