Vrijdag 5 december 2008:

Eerste afspraak met de oncoloog

In onze westerse maatschappij is kanker (celwoekering) een in het oog springende ziekte welke afhankelijk van de plaats van optreden dodelijk kan zijn. In de loop der jaren zijn effectieve behandelingsmethoden ontwikkeld waardoor de kans op overleven aanzienlijk is toegenomen. Ongeveer de helft van alle kankerpatiënten wordt bestraald. Vaak is de bestraling een onderdeel van de totale behandeling, de tumor wordt bijvoorbeeld eerst chirurgisch verwijderd waarna het gebied nabestraald wordt om te voorkomen dat eventueel achtergebleven cellen opnieuw gaan woekeren. Ook kan bestraling in combinatie met chemotherapie gegeven worden. Op de afdeling radiotherapie worden kankerpatiënten behandeld met behulp van ioniserende straling. Ongeveer de helft van de patiënten die radiotherapie ondergaan genezen. Niet in alle gevallen heeft radiotherapie genezing tot doel, soms ook wordt radiotherapie toegepast om de pijn te verlichten.

De lokalisator
Nadat de diagnose is gesteld en er is besloten tot radiotherapie, wordt het te bestralen gebied gelokaliseerd. Een lokalisator is een volwaardig röntgentoestel met dezelfde bewegingsvrijheid als een bestralingsapparaat (lineaire versneller). Op de lokalisator wordt nauwkeurig onder doorlichting het te bestralen gebied vastgesteld. Tevens worden er referentiepunten aangegeven met behulp van vaste lasers in de ruimte, om er voor te zorgen dat de patiënt bij de bestraling precies hetzelfde is gepositioneerd. Hiervoor wordt onafwasbare inkt gebruikt of zelfs kleine tatoeage punten aangebracht. (vervolg onder simulatie)

Vandaag heb ik mijn eerste afspraak met de mij toegewezen oncoloog in Middelheim. Geflankeerd door mijn echtgenote en dochter verneem ik dat de toestand ernstiger is dan eerst was geschat. De tumorcellen worden als zeer agressief gecatalogeerd en radiotherapie is absoluut nodig om het genezingsproces een gunstige wending te geven. Gelaten en blijkbaar enig argwaan uitstralend, aanhoor ik de kankerspecialist die me nochtans op een vrij luchtige wijze tracht te vertellen wat er de komende weken allemaal met me zal gebeuren. Er wordt verder gepraat over overlevingskansen en over het onvoorspelbare hiervan, en over de mogelijke verdere stappen die zouden worden genomen bij recidive kankercellen. Echt geruststellend vind ik dat allemaal niet, zekerheden worden in deze materie klaarblijkelijk omzichtig behandeld. Door mijn linker en rechterflank worden de positieve punten benadrukt, waardoor mijn gelatenheid en argwaan plaats maken voor enige opluchting. Op naar de volgende afspraak, de simulatie.

Terug