ICT in het basisonderwijs

Starten met de computer
De eerste stapjes met de computer
Een stapje verder met de computer
Tekstverwerken deel I
Digitale encyclopedie:
Encarta
Internet
E-mail
Presentatie met PowerPoint
Tekstverwerken deel II

 

 

 

 

 

Laatste update: 21/08/06 19:30

In onze huidige samenleving neemt ICT een steeds belangrijkere plaats in. Ook in het basisondersijs zijn computers niet meer weg te denken. Daarom komt er ook steeds een bredere behoefte aan ICT: vooreerst is er de vraag van leerkrachten naar ICT-toepassingen, ook ouders en kinderen zijn vragende partij, en tenslotte is er de technologische ontwikkeling van de maatschappij ... > >