onze toekomstplannen (mits wat hulp):
de huidige stand van zaken(slik!):