Wat is een parenteel ?

Een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

De generaties die uit dit ouderpaar voortkomen noemt men ook wel filiaties.

Dit model wordt gebruikt in de genetica, om de vererving van eigenschappen na te gaan. Ook wordt dit model gebruikt door familiefondsen e.d. waarbij de stichter al zijn afstammelingen tot de gerechtigden verklaart.

Het nummeren van een parenteel

Het oudste paar krijgt als 1e generatie het Romeinse cijfer I.
Van die generatie wordt dit paar nummer 1, dus I.1.
De kinderen van dit paar krijgen het generatienummer II en een volgnummer, bv het eerste kind II.1, het tweede kind II.2, enz.