> jaarboek

Het Studiecentrum Joris van Severen geeft sedert 1997 jaarlijks een Jaarboek Joris van Severen uit. Dit jaarboek telt telkens minimum 176 p. (in 1999 zelfs 272 p.; gemiddeld 208 p.) en is ruim geïllustreerd. Naast de binnen de vzw actieve historici kan de jaarboekredactie ook rekenen op medewerking van historici en deskundigen als Daniël Vanacker, Sam van Clemen, Bart de Wever, André Belmans, Hendrik Carette, Edwin Truyens, Romain Vanlandschoot,  e.a.m.

In het jaarboek worden bijdragen gepubliceerd die de persoon van Joris van Severen, zijn ideeën, zijn invloed en zijn werk (beweging) tot onderwerp hebben.

Het Jaarboek is voorbehouden aan de 'toetredende leden' van de vzw. Deze leden ontvangen tevens ook de driemaandelijkse Nieuwsbrief Joris van Severen. De Nieuwsbrief bundelt kortere bijdragen, mededelingen, personalia en memorabilia.

In de loop van het jaar 2005 publiceerden wij, i.s.m. de Uitgeverij Pelckmans, het Oorlogsdagboek 1914-1918 van Joris van Severen. Het werd ingeleid en geannoteerd door Daniël Vanacker en kreeg Die vervloekte oorlog tot titel. Wij boden onze leden deze omvangrijke publicatie van méér dan 500 pp. - die tevens fungeert als het 9e Jaarboek Joris van Severen - aan tegen de voorintekenprijs van 32 EUR (boekhandelprijs 42,50 EUR). Zie terzake onze Nieuwsbrief Joris van Severen, nr. 1/2005.

Vanaf het jaar 2006 werd de traditionele  jaarboekenreeks verder gezet (zie jaarboek 10 en volgende hieronder). De ledenprijs van het jaarboek, inclusief het abonnement  op de Nieuwsbrief Joris van Severen, beloopt voortaan 25 €., vanaf jaarboek 16 (2012) werd dit 29 €.
 

 

 

korte inhoud jaarboek 1 (1997)
korte inhoud jaarboek 2 (1998)

integrale tekst

korte inhoud jaarboek 3 (1999)
korte inhoud jaarboek 4 (2000)

korte inhoud jaarboek 5 (2001)
korte inhoud jaarboek 6 (2002)

korte inhoud jaarboek 7 (2003)

korte inhoud jaarboek  8 (2004)
 

Die vervloekte oorlog

korte inhoud jaarboek 9 (2005)

 

korte inhoud jaarboek 10 (2006)

 

korte inhoud jaarboek 11 (2007)

korte inhoud jaarboek 12 (2008)
jaarboek 13 jaarboek 13 (2009)
jaarboek 14 jaarboek 14 (2010)
jaarboek 15 jaarboek 15 (2011)
jaarboek 16 jaarboek 16 (2012)
jaarboek 17 (2013)
jaarboek 18 (2014)
jaarboek 19 (2015)
jaarboek 20 (2016 )
jaarboek 21 (2017)
jaarboek 22 (2018)