> lidmaatschap

Zoals hoger vermeld wil het Studiecentrum Joris van Severen IEDEREEN in de gelegenheid stellen aan haar initiatieven mee te werken en haar objectieven te verwezenlijken. Dit kan door als 'toetredend lid' aan te sluiten bij de vzw.

Toetredend lid wordt men mits een jaarlijkse bijdrage van minimum 29 EUR. [Voor het jaar 2005 bedraagt de bijdrage uitzonderlijk 32 EUR ten gevolge van de publicatie - als 9e jaarboek - van het omvangrijke oorlogsdagboek van Joris van Severen (zie Nieuwsbrief 1/2005)].  In deze bijdrage is begrepen: het Jaarboek Joris van Severen, de driemaandelijkse Nieuwsbrief Joris van Severen en een korting op de deelnameprijs aan de Colloquia Joris van Severen. Vanaf het jaar 2012  beloopt de bijdrage opnieuw 29 .

Voor het jaar 2014 pakten we uit met een in oktober 2014 verschenen prestigieuze Fotobiografie Joris van Severen, tevens het 18e jaarboek. Deze ingebonden uitgave op groot formaat telt 248 pp. tellen en bevat o.m. de lijst van de intekenaars bevatten. Intekenen kon tot uiterlijk 1 september 2014 tegen de voorintekenprijs van 55 (verzending inclusief). Na 1 september 2014 bedraagt de prijs 65 .  Zie ook de Nieuwsbrief 1/2014.

Wenst u meer te weten over onze werking of concreet mee te werken aan de initiatieven van het Centrum? Neem dan contact op met het secretariaat, Paddevijverstraat 2, 8900 Ieper. E-post: secretariaat@jorisvanseveren.org  en/of  maurits.cailliau@skynet.be  
 

Ik wil lid worden