"Hoe kond ick U mijn broeders oyt vergeten
Daar wij toch zijn in eenen stronck gheplant."

Marnix van St.-Aldegonde