> publicaties

In de loop van de geschiedenis zijn een groot aantal gebieden van de culturele en historische eenheid, die de Nederlanden wordt genoemd, afgescheurd en binnen de politieke invloedssfeer van Duitsland en Frankrijk gekomen. Over de banden, die nu nog bestaan, tussen Oost-Friesland, de landen van Bentheim, Kleef en Gelre, de Limburgse gebieden in Duitsland en de Vlaamse in Frankrijk en het oorspronkelijke centrum van de Nederlanden (Nederland en Belgiλ) handelen de artikelen in de Jaarboeken De Nederlanden 'extra muros' uitgegeven door de vereniging/stichting ZANNEKIN. Elke aflevering bevat een keur van artikelen, die de gemeenschappelijke historische, culturele en volkenkundige banden van de Benelux-landen met de grensgebieden in West-Duitsland en Noord-Frankrijk tot onderwerp hebben. Ook worden de belangrijkste voordrachten van de ontmoetingsdagen opgenomen.
De bedoeling is om met dit Jaarboek een belangrijke documentatie op te bouwen over de Nederlanden 'extra muros' en aan de opvattingen en het streven van ZANNEKIN ruimere bekendheid te geven. Ieder Jaarboek telt minimum 208 bladzijden en is rijk geοllustreerd.

De publicaties nog in voorraad, zijn nog via het secretariaat te Ieper verkrijgbaar mits vooruitbetaling op een van onze rekeningen.
  

 titel & korte inhoud
auteur
ledenprijs €
niet-leden prijs €

jaarboek 1

uitgeput


jaarboek 2  - 3

      5 €/deel
7 €/deel

jaarboek 4

uitgeput


jaarboek 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

5 €/deel
7 €/deel
jaarboek 11 - 12 - 13

6 €/deel
8 €/deel
jaarboek 14

uitgeput


jaarboek 15

uitgeput


jaarboek 16 - 19 - 20  (17 en 18 uitgeput)

7 €/deel
10 €/deel

10 €
 12 €

uitgeputuitgeput


jaarboek 24 (2002)

 

10 €

12 €

1302: een Heel-Nederlandse geschiendenis

Leo Camerlynck

5 €

7 €
register jaarboeken 1-10

2,5 €
3 €
Land van Kleef, gids
W. en W. van Heugten
10 €
14 €
Het Walenland en de Nederlanden
M. Cailliau
 uitgeput


Le Pays Wallon et les Pays-Bas
M. Cailliau
 uitgeput


Chales Deulin
Ward Corsmit
 uitgeput


Hoe ik mijn volk en taal terugvond 
Jean-Marie Gantois
uitgeput


Bezinning bij een verjaardag
Jean-Marie Gantois
uitgeput


Laus Flandiae (tweetalig)
Jean-Marie Gantois
10 €
12 €
Jean-Marie Gantois
Jos Vinks
uitgeput


Lesbrief: De Nederlanden ook in Frankrijk

3 €
5 €

Nieuw Oud-Vlaams 
Cyriel Moeyaert
12;50 €

 15 €


Nieuw Oud-Vlaams 2
Cyriel Moeyaert
12,50 €
15 €

            Vertel nog eens van Belgiλ
             
 Andrι  Galle

  uitgeputjaarboek 25 (2003)


  uitgeput
 

jaarboek 26 (2004)


15 €

18 €

Pevelenberg - Mons-en-Pιvθle 1304-2004

 

5 €

7 €

jaarboek 27 (2005)


15 €

18 €

jaarboek 28 (2006)


uitgeputjaarboek 29 (2007)


uitgeputjaarboek 30 (2008)
uitgeput


jaarboek 31 (2009)

uitgeput


jaarboek 32 (2010)

20 €
25 €

jaarboek 33 (2011)

20 €
25 €

jaarboek 34 (2012)

29 €
34 €

Trouw Dietsch - het Dietsch Studentenverbond (1922-1941)
Willem Voorthuysen
10 €
15 €

jaarboek 35 (2013)

29 € 34 €

jaarboek 36 (2014)

uitgeput


jaarboek 37 (2015)

     29 € 34 €
jaarboek 38 (2016)

           29 €
34 €
jaarboek 39 (2017)
29 €
34 €

jaarboek 40 (2018)
 €
 €