De Belgische dynastie

De speurders van 6B maakten een reportage over één van onze koningen. Hieronder lees je hun verslag.

- Leopold I

- Leopold II

- Albert I

- Leopold III

- Boudewijn

- Albert II

  

Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg wordt op 16 december 1790 geboren in Beieren in Duitsland. Na een korte militaire carrière, waarbij hij onder meer strijdt tegen Napoleon uit Frankrijk, vestigt hij zich in 1815 in Engeland en huwt er met prinses Charlotte, erfprinses van de Engelse troon. Deze sterft echter in het kraambed, samen met haar eerste kind.


In 1830 mocht hij koning worden van Griekenland, maar dat wou hij niet. En al in 1831 werd hij,
onder voorwaarden, wel koning, maar dan wel van België.

Nauwelijks een week later krijgt hij de eerste buitenlandse problemen te verwerken. de Nederlandse koning Willem I aanvaardt de onafhankelijkheid van België niet en valt ons land binnen. Met Franse hulp wordt de aanval afgeslagen.


Op 9 augustus 1832 treedt koning Leopold voor de tweede maal in het huwelijk, ditmaal met prinses Louise-Marie van Orléans, dochter van de Franse koning Louis-Philippe. Ze schenkt hem vier kinderen : de jonggestorven Louis-Philippe (1833-1834), Leopold (de latere koning Leopold II, 1835-1909), Filips (1837-1905) en Charlotte (1840-1927, keizerin van Mexico).


 

De bevolking was zeer arm, er was kinderarbeid en de mensen moesten zeer lange dagen werken waardoor ze erg uitgeput waren. Koning Leopold I bepleit een wetgeving over vrouwen- en kinderarbeid. Maar de tijd is er nog niet rijp voor. Pasgeborenen worden te vondeling gelegd. Oudere kinderen worden weggejaagd en trekken bedelend en stelend in groepjes door het land.


 

Op 1 juli 1849 is de eerste postzegel verschenen. Mensen hoeven niet meer naar

een postkantoor te gaan om zendingskosten te betalen.


 

De eerste koningin van Belgen sterft reeds in 1850, drie jonge kinderen achterlatend. In 1848 is het revolutie in Frankrijk en wordt Leopolds schoonvader Louis-Philippe afgezet. Het Belgische koningshuis komt niet in gevaar. De koning is immers populair, gematigd en diplomatisch. Hij zet zich persoonlijk in voor de industriële ontwikkeling van ons land en staat aan de weg van de eerste spoorlijn buiten Groot-Brittannië (1835). Koning Leopold I overlijdt te Brussel op 10 december 1865

 Koning Leopold II


1835

Op 9 april wordt in Brussel Leopold, Louis, Philippe, Marie, Victor geboren als zoon van Leopold I en Louise-Marie.


1853

Op 22 augustus huwt hij met Marie-Henriette van Habsburg-Lotharingen, Aartshertogin van Oostenrijk. Zij hadden vier kinderen: Louise-Marie (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stéphanie (1864-1945) en Clémentine (1872-1955). Zijn zoon sterft zeer jong.


1865

Op 17 december legt Leopold de grondwettelijke eed af.


1876

De Koning organiseert op 12 december in het Paleis te Brussel een internationale conferentie van ontdekkingsreizigers rond de verkenning van Midden-Afrika.


1878

Leopold II richt in samenwerking met de Britse ontdekkingsreiziger Stanley het "Comité 'Etudes du Haut-Congo" op, dat in 1879 de "Association internationale du Congo" werd.


1885

De Conferentie van Berlijn erkent de Kongo Vrijstaat met Leopold II als staatshoofd. Datzelfde jaar keurt het Belgisch Parlement de "persoonlijke unie" tussen Kongo en België goed.


1902

Op 19 september overlijdt Koningin Marie-Henriette te Spa.


1904

De reputatie van Leopold II en zijn overzeese onderneming worden in vraag gesteld als gevolg van uitspattingen van Europeanen in Afrika. De Koning roept een internationale onderzoekscommissie in het leven die de verdiensten van het koninklijk beleid in Kongo erkent, maar ook wijst op enkele wantoestanden die de Koning dan probeerde te verhelpen.


1908

De wet van 18 oktober maakt van Kongo Vrijstaat een Belgische kolonie.


Op 14 december ondertekent de Koning de Wet op de dienstplicht. Hij overlijdt drie dagen later.


Koning Albert I 
1875
Op 8 april wordt te Brussel Albert, Leopold, Clément, Marie, Meinrad geboren als vijfde kind van Prins Philippe, Graaf van Vlaanderen en broer van
Leopold II, en van Prinses Marie van Hohenzollern-Sigmaringen.


1900
Prins Albert trouwt met Elisabeth, hertogin van Beieren. Het Koninklijk paar heeft drie kinderen: Leopold (1901-1983), die later Koning
Leopold III werd, Karel (1903-1983), toekomstig regent en Marie-José (1906-2001).


1909
Op 23 december volgt Albert Koning Leopold II op . Vele Belgen komen kijken naar de kroning van de nieuwe koning.


1913
Op 30 augustus wordt een wet afgekondigd die een veralgemening van de militaire dienstplicht invoert (alle zonen van eenzelfde gezin moeten voortaan onder de wapens).

1914
Op 2 augustus neemt Koning Albert I , overeenkomstig artikel 68 van de Grondwet, het bevel over het leger.


1918
Na de wapenstilstand van 11 november maken Koning Albert I, Koningin Elisabeth en de Prinsen op 22 november een triomfantelijke intocht te Brussel.
In zijn troonrede van diezelfde dag kondigt Koning Albert I belangrijke hervormingen aan: het algemeen enkelvoudig stemrecht, de volledige gelijkheid van de twee landstalen, de vervlaamsing van de Universiteit van Gent, de erkenning van de syndicale vrijheden en de uitbreiding van de sociale wetgeving.1928
Op initiatief van Koning Albert I wordt het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek opgericht, dat zich toespitst op de industriële ontplooiing.1934
Op 17 februari komt de Koning om het leven bij een val van de rotsen in Marche-les-Dames. Vele oudstrijders begeleiden de Vorst naar zijn laatste rustplaats. Voor vele belgen is dit een droevig moment en zeker voor zijn vrouw koningin Elisabeth hertogin van Beieren!


Nu Albert I is overleden volgt zijn zoon Leopold III hem op en huwt met de Zweedse prinses Astrid, dochter van prins Karl. Het huwelijk vindt nog datzelfde jaar plaats.


KONING LEOPOLD III

 

Hij is geboren op 3 november 1901 en gestorven op 25 september 1983.

De volledige naam van Leopold III is Leopold III Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel.


Zijn vader en moeder zijn : Albert I en Elisabeth (hertogin van Beieren)

Zijn peter is Leopold II

Hij heeft een broer die heet Charles-Karel.Hij is eerst gehuwd met Astrid Sofia Lovisa Thyra of Astrid, Prinses van Zweden genoemd.Astrid is geboren op 17 november 1905 en is overleden op 29 augustus 1935 door een auto-ongeluk.Leopold III is de tweede keer gehuwd met Mary Lilian Baels.

Zij is geboren op 29 augustus 1935 en overleden op 7 juni 2002.


Leopold III neemt dienst bij het leger in het tweede Linie-regiment.

In 1920 gaat hij naar de militaire school.


In 1939 brak in Europa opnieuw oorlog uit. Weer waren er zoveel landen bij betrokken dat de tweede wereldoorlog uitbrak(1939 tot 1945). In mei 1940 werd ook ons land aangevallen. Het Belgisch leger hield achttien dagen stand. Toen vroeg Leopold III om een wapenstilstand.

 

Koning Boudewijn

1.Zijn leven

 

Koning Boudewijn werd geboren in 1930.

Hij was het tweede kind van Koning Leopold III en Koningin Astrid.

In 1934 kreeg de kleine Prins de titel “Hertog van Brabant”.


Op 19 augustus 1935 verloor de Prins zijn moeder Koningin Astrid. Ze overleed na een auto-ongeval in Zwitserland.


In juni 1944 werden Leopold III en Prinses Lilian met wie hij in 1944trouwde, en de kinderen weggevoerd naar Duitsland en daarna naar Oostenrijk. Daar werden zij in 1945 door het Amerikaanse leger bevrijd .


Door de politieke situatie in België verlieten Koning Leopold III en zijn familie ons land en gingen naar Zwitserland. Ze bleven daar tot 1950.


In 1950 keerde de koning met Prins Boudewijn en Prins Albert terug naar België. Op 1 augustus van het jaar1950 vroeg de koning om de wet goed te keuren die zijn macht overdroeg op zijn zoon, Prins Boudewijn, Hertog van Brabant. Die kreeg op 11 augustus de titel “Koninklijke Prins”.


Op 17 juli 1951 legde de Koninklijke Prins de grondwettelijke eed af en werd Boudewijn de vijfde Koning der Belgen.


Van 1951 tot 1960 kampte België met Koning Boudewijn met 3 problemen:


  1. De schoolstrijd, die eindigde met het zogenaamde “Schoolpact”.


  1. De onafhankelijkheid van Kongo in 1960.

Voor deze datum was Kongo een kolonie van België.

Nu was Kongo zelf de baas.

  1. In 1960 was er in België een moeilijke sociaal-economische

toestand. Er was werkloosheid, de Waalse steenkoolmijnen

sloten en er brak een algemene staking uit.


In 1960 huwde de Koning met Doña Fabiola de Mora y de Aragon (koningin Fabiola).


In de periode 1960-1976 werd de taalgrens vastgelegd. Maar Koning Boudewijn had vooral oog voor de éénheidvan België. Onze nationale spreuk is “ééndracht maakt macht”.


In 1976 was Koning Boudewijn 25 jaar Koning. Met de schenkingen richtte hij de Koning Boudewijnstichting op. Die heeft als taak de levensvoorwaarden van de bevolking te verbeteren.


B.Tijdens het leven van koning Boudewijn gebeurde er dit allemaal…


Koude oorlog …


Na de tweede wereldoorlog had de Sovjetunie schrik dat ze door het westen zouden worden aangevallen . Daarom wilde ze zich omringen met een gordel van betrouwbare staten . Grote delen van midden - en Oost –Europa werden door Sovjetunie bezet . Oost –Duitsland , Polen, Tsjechoslowakije , Hongarije , Roemenië en Bulgarije om mee te helpen met hen als er oorlog zou uitbreken . Met behulp van een bezettingsleger werden in die landen politieke leiders aan het bewind geholpen . Die hadden de macht snel in handen .


Andere politieke partijen werden uitgeschakeld .

De Verenigde Staten maakten zich grote zorgen over die ontwikkeling . Zij dachten dat de Russen in Europa de overheersing zou kunnen krijgen .


Twee belangrijke landen tijden de tweede wereld oorlog, de Verenigde Staten en Sovjetunie, werden aartsvijanden.

In 1949 werd de Noord-Atlantische Verdragorganisatie(NAVO)opgericht.

Leden waren de Verenigde Staten , Canada en een aantal West -Europese Staten. Een aanval op 1 lidstaat werd vervolgens het verdrag beschouwd als een aanval op alle lidstaten .

In 1955 kwam het antwoord van Sovjetunie. Met het Warschaupact (landen die samenspannen en elkaar helpen als er oorlog komt) werd gezorgd voor de verdediging van Oost –Europa .


Voortaan was Europa verdeeld in twee blokken: het Oostblok en het Westblok.

De oorzaak van dit allemaal was de angst van Sovjetunie en de Verenigde Staten voor elkaar.

Sovjetunie dacht dat De Verenigde Staten Europa zou domineren( overheersen ,de baas spelen) .

En de Verenigde Staten dachten dat Sovjetunie met Europa mee spande om de Sovjetunie binnen te vallen.

En steeds gingen ze elkaar beter en beter in de gaten houden .

Ze bewapende zich meer en meer. Zonder snel eens iemand te veroveren . Het bleef maar duren elkaar zwart maken , beschuldigen , bedreigen … Deze geschiedenis staat bekend als de koude oorlog.Het ijzeren gordijn…

Heel veel mensen waren niet tevreden over die rotte ruzie met de Sovjetunie en de USA.

Vooral de Oost - Duitsers verlieten Duitsland en trokken meer en meer naar het westen . Omdat iedereen bijna begon te vertrekken werd er te weinig gewerkt en was er dus weinig te eten.

 

Maar om te verhinderen dat er nog zoveel mensen te laten oversteken hadden ze een zwaar bewaakte grens opgetrokken HET IJZEREN GORDIJN . Een zwakke plek was Berlijn . Dagelijks staken duizenden mensen de grens over Oost – en West Berlijn om nooit meer terug te keren. Van de meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen tussen 1945 en 1961 gingen er 1,5 miljoen via Berlijn . Op 13 augustus begonnen Oost - Duitse arbeiders prikkeldraad aan te brengen van wel 43 km lang langs de grens van Oost – en West Berlijn . Die voorlopige versperring werd na verloop van tijd vervangen door en hoge muur. De eerste maand na de opbouw werden er 17 mensen dood geschoten omdat zij nog wilden proberen over te grens heen te komen.

In 1989 word de muur afgebroken en de mensen lopen met een gezicht over de grens heen en weer.

 

C. Toestand in België

 

Van 1976 tot 1990 kwamen staatshervormingen tot stand. Gewesten en Gemeenschappen werden vastgelegd. Volgens de nieuwe grondwet van 1993, is België een federale staat samengesteld uit de Gemeenschappen en de Gewesten.Op 31 juli 1993 overleed Koning Boudewijn plots in zijn vakantieverblijf te Spanje. Hij kreeg plots een hartstilstand op het moment dat het Koningspaar met vakantie was.

 

Levensbeschrijving

Koning Albert werd geboren in Brussel op 6 juni 1934.

Hij kreeg bij zijn geboorte ook de naam ‘prins van Luik mee’.

Albert is de zoon van koning Leopold III en koningin Astrid. en de kleinzoon van koning Albert I en koningin Elisabeth.

 

Op 2 juli 1959 stapte prins Albert samen met prinses Paola in het huwelijksbootje.

Nu hebben ze 3 kinderen: prins Filip , prinses Astrid en prins Laurent.

Op 29 augustus 1935 verloor Albert zijn moeder, Koningin Astrid. Ze overleed in een auto-ongeluk in Zwitserland.


Na het overlijden van zijn broer, Koning Boudewijn, legde Prins Albert op 9 augustus 1993 voor de Verenigde Kamers de eed af als zesde Koning der Belgen.Wat gaat er in de toekomst nog gebeuren ???

 

Onze huidige koning is nu Albert II.

Hij heeft 3 kinderen: prins Filip, prins Laurent en prinses Astrid.

Dat betekent dus dat wanneer Koning Albert II sterft,Filip I dan koning wordt.

Als we nog verder in de toekomst gaan kijken zien we dat we als Filip I sterft, dat we dan geen koning maar een koningin der Belgen hebben.

 

Enkele foto’s van het koningshuis

 

De kinderen van koning Albert II


Prinses Astrid is gehuwd met prins Lorenz.

 

 


 

Prins Filip is gehuwd met prinses Mathilde.

 

 

Prins Laurent is pas gehuwd met Claire Coombs.