Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Oefeningen  

Onderstaande reeks oefeningen zijn vooral bestemd voor leerlingen van het zesde leerjaar.

 

Taal

Rekenen

WO

Frans

 • spelling

 • taalbeschouwing

 • lezen

 • taalschat

 • meten

 • meetkunde

 • getallen

 • bewerkingen

 • ruimte

 • tijd

 • natuur

 • maatschappij

 

Hier vind je  oefeningen over de leerstof

van het vijfde en het zesde leerjaar.

 

Deze oefeningen zijn bedoeld voor jongere leerlingen.

eerste leerjaar

tweede leerjaar

derde leerjaar

vijfde leerjaar

Quizzen

 

Opdrachten voor de leerlingen van

het eerste leerjaar.

 

 

Opdrachten voor de leerlingen van

het tweede leerjaar.

 

 

Opdrachten voor de leerlingen van

 het derde leerjaar.

 

Opdrachten voor de leerlingen van

 het vijfde leerjaar.

 

Allerlei!

Jclic oefeningen : Vanaf november 2016 worden deze oefeningen aangepast. Voordien was het nodig om "Java" te installeren. Dat is nu niet meer nodig zodat je de oefeningen met elke browser kan bekijken.

Meer info over JClic: http://clic.xtec.net/en/jclic/index.htm

 
de aarde Romeinse cijfers wereldgodsdiensten woordsoorten bomenquiz
de eurolanden symmetrie intelligentietest schilderkunst dierenquiz
planeten procent magnetisme en elektriciteit verkeersborden plantenquiz
kruiden driehoeken geweld   mensenquiz
inheemse planten meetkundige lichamen      
energiebronnen  tel en denk      
         
         

 

 

Paul Corthouts