Home

Rekenen

Meten  Meetkunde Getallen Bewerkingen
Schatten Lijnen Romeinse cijfers Cijferen 1
Tijdsmaten Figuren Breuken ordenen Hoofdrekenen 1
Oppervlaktematen Lichamen Decimale getallen Verdelen
Schaalberekening Vierhoeken Percent Evenredigheid
Gemiddelde snelheid Eigenschappen driehoeken Deel van een getal Winst en verlies
Ken je maat! Ontwikkeling lichamen Ongelijke verdeling Hoofdrekenen 2
Inhoudsmaten   Memory driehoeken Gemengde oefeningen 1 Rekenen gemengd
Maten en verhoudingen Hoeken schatten Rekenraadsel QuotiŽnt schatten  
Tientallige maten Kenmerken van driehoeken  Kleinst gemeen veelvoud Maak deelbaar
Thema sport Veelhoeken Deelbaarheid Kansberekening
Grafieken Vierhoeken benoemen Percent en getal Gemiddelde
Ruimtematen herleiden Ontvouwing lichamen  Breuken splitsen Uit het hoofd 1
Tijd Regelmatige veelhoeken Percent splitsen Uit het hoofd 2
Korting berekenen   Zoek de breuk Bewerkingen met breuken
Land- en oppervlaktematen     breuk en percent wedstrijd! snel vermenigvuldigen   
Klok lezen   verbind breuk en percent snel delen
Oppervlakte berekenen    Percent van een getal nemen restbepaling
Inhoudsmaten ordenen   Breuken delen (werkwijze) hoofdrekenen een opwarmertje 
Maateenheid en maatgeta l   orden breuk, kommagetal en % 1  Rekenen met haakjes 
Omtrek en oppervlakte van trapezia   orden breuk, kommagetal en % 2 Schattend rekenen 
Bewerkingen met ruimtematen    breuken + en - Eigenschappen deelbaarheid 
    grootste gemeenschappelijke deler tel uit 1      
    Kenmerken van deelbaarheid  tel uit 2
    verhouding en percent   

 

© Paul Corthouts