Home                                                                                                                                                      

Taaloefeningen

Spelling

Taalbeschouwing

Lezen

Taalschat

Homoniemen

Soorten zinnen

Belangrijke woorden

Vergelijkingen met dieren

c,k,s of cc?

Zin,zinsdelen, woordsoorten

Harry Potter

Verkeerd woord

Meervouden op-ie

Zinsdelen benoemen

Vreemd verhaal

Samenstellingen 1

Deelteken bij v.d.

Woordsoorten

De moskee

Verzamelnamen

Verleden tijd

Woordsoorten2

Wie laatst lacht 

Zoek de vrouw!

Voltooid deelwoord

Maak een goede zin!

Ijsbrekers

Moeilijke woorden

Leestekens

Zinnen bouwen

Vesalius

Rare spreekwoorden

Verkleinwoorden

Bepalingen

Zinnen ordenen 

Samenstellingen 2

Afleidingen

Infinitief of niet?

Lees en denk!

Tegengestelden

Zoek de fout

Taalfouten 1

Tegenstrijdigheden

Het juiste voorzetsel

Vreemde woorden

Persoonsvormen  

Christoffel Columbus

Synoniemen

Werkwoordsspelling 1

Alfabetisch ordenen

Aardbevingen

Passende werkwoorden

Werkwoordsspelling 2

Zoek het v.d.

Scannend lezen

Spreekwoorden

Au of ou?

Bijvoeglijke naamwoorden

Robin Hood

Uitdrukkingen

De vrije O-klinker

Benoem het zinsdeel

Ijsberen 

Verbind de synoniemen

Hoofdletters

onderwerp

Toetanchamon

Memory met synoniemen

Juiste spellingswijze

Verwijswoorden

Lees en rangschik alfabetisch

Tik het juiste synoniem

dt-fouten

alfabetisch rangschikken

 

Spreekwoorden over "ruimte"

zelfdictee 1

rubriceer woordsoorten  1 

 

Spreekwoorden over “het weer”

ei of ij 

Duid het voorwerp aan 

 

Filmtaal

tegenwoordige tijd 1

Voorzetsels bij een werkwoord

 

Blokken met palindromen!

g  of ch

Tetris; de of het

 

Beroepen

verleden tijd 1 rubriceer woordsoorten 2   Bouw een zin met deze woorden
verleden tijd 2 trappen van vergelijking   Vorm de juiste afleiding
tegenwoordige tijd 2 samengestelde zelfstandige naamwoorden   Zoek de juiste betekenis
gebeurt of gebeurd benoem elk woord   Woorden met -th
lange klinkers werkwoordelijk gezegde   Woorden met -cc
d of t ? zinsdelen benoemen   Moeilijke woorden 2
Klik met de hamer op het juist geschreven woord! meervouden vormen    
verleden tijd klankbehoudend      
verleden tijd klankveranderend      
       
       
       

 

© Paul Corthouts