Home

 

 

Vijfde leerjaar

 

 

Taal

 

Rekenen

 
         
  meervouden inoefenen verkleinwoorden zoek het product tellen per 10 000
  passende samenstellingen tweelingwoorden tellen per 1 000 tel uit het hoofd 2
  zet in de verleden tijd afleidingen op -isch tel uit het hoofd 1 breuk van een  getal nemen
  woordsoorten   uitspraken over driehoeken noteer het kommagetal
      delers verhoudingen
      breuken + en -