Uitspraken driehoeken

Uitspraken driehoeken

Is deze bewering nooit, soms of altijd juist?

© Paul Corthouts
Een rechthoekige driehoek heeft één rechte hoek.
Een gelijkbenigd driehoek heeft minstens twee scherpe zijden.
Een stomphoekige driehoek heeft twee stompe hoeken.
Een stomphoekige driehoek heeft twee gelijke zijden.
Een gelijkzijdige driehoek heeft drie gelijke zijden.
Een stomphoekige driehoek heeft twee scherpe hoeken.
Een gelijkzijdige driehoek heeft drie gelijke hoeken.
Een gelijkzijdige driehoek is ook stomphoekig.
Een rechthoekige driehoek heeft twee rechte hoeken.
Een gelijkbenige driehoek is ook gelijkzijdig.