Home

Bokrijk

Paul Corthouts


1. Waarvoor gebruikte men vroeger dit voorwerp?

    om wilde dieren te verjagen

    om zich te verdedigen tegen aanvallers

    om bij brand het riet van het dak te halen

    om de koeien bij elkaar te drijven

2. Welk ambacht werd hiermee beoefend?

    

3. Het bovenste deel van deze molen kon naar de juiste windrichting verplaatst worden. Daarom noemt men het een molen.

4. In welke stijl werd dit kerkje gebouwd?

    Gotisch

    Romaans

    Barok

    Renaissance

5. In dit rad liet men vroeger een hond lopen. Zo kon men boter maken.

    Waar

    Fout

6. De beschuldigde moest hier terechtstaan voor de .

7. Hoe noemt men dit toestel? (enkel zn. noteren)

    

8. Op deze manier maakte men muren. Deze techniek noemt men lemen en .

9. Dit toestel werd gebruikt om

    iets te wegen

    touwen te maken

    misdadigers te folteren

10. Zo zag het interieur van arme boerenmensen eruit in de negentiende eeuw.

    Waar

    Fout

11. Hoe noemt men de plaats waar de dieren kwamen drinken?

    

12. Het Kempisch dorpsplein heeft de vorm van een .

13. Dit huis was eigendom van rijke kooplui. Hoe werden ze genoemd?

    Teuten

    Seuten

    Teutonen

    Leuten

14. Misdadigers werden aan de vastgemaakt.

15. Dit gebouw stond vroeger in Koersel.

    Waar

    Fout