Welk woord betekent hetzelfde?

© Paul Corthouts

Duid alle bepalingen aan!