Lezen : sleutelwoorden, verwijswoorden en signaalwoorden

© Paul Corthouts

Als je een tekst leest, is het belangrijk dat je de boodschap goed begrijpt.
Een knappe lezer zoals jij let vooral op drie soorten woorden die in een tekst voorkomen.
Nu volgt een gedeelte uit een informatieve tekst. In elke zin staat een woord tussen haakjes. Probeer nu zelf uit te maken of het een sleutelwoord, signaalwoord of verwijswoord is.