Bestuur

© Paul Corthouts

Vul het juiste antwoord in! Je kan kiezen uit onderstaande woorden.
   campagne      coalitie      democratie      federaal      gemeenschappen      geteld      lijstduwer      lijsttrekker      meerderheid      ministers      oppositie      premier      stemplicht      uitvoerende      wetgevende      zetels   
België is een . Dit is een bestuursvorm waarbij het volk kan kiezen wie het land bestuurt. In het bestuur van een democratie zijn er drie gescheiden machten :
- de macht (koning + parlement)
- de macht ( de regering)
- de macht ( het gerecht)

Het bestuur van ons land gebeurt op twee vlakken : op vlak ( voor heel België) en op vlak van en gewesten.
Deze vertegenwoordigers worden verkozen. Politieke partijen maken hun verkiezingslijsten op. Bovenaan de lijst staat de , onderaan de .
Elke partij voert een verkiezings om de kiezers te overtuigen om voor hen te stemmen.

In België is er . Op de verkiezingsdag brengen alle Belgen ouder dan 18 jaar hun stem uit. Na de stemming worden de stemmen . Hierna wordt bepaald hoeveel elke partij in het parlement krijgt.

Wie de heeft ( dit is meer dan de helft van de zetels) mag een regering vormen. In ons land is dat nooit één partij. Daarom moeten verschillende partijen samenwerken. Ze starten dan onderhandelingen over de vorming van een regering. Politieke partijen die samen de meerderheid hebben, vormen een waaruit de regering gevormd wordt. De regering bestaat uit de en een aantal die elk een bevoegdheid krijgen. De partijen die niet meeregeren zitten in de .