Breuk, percent, kommagetal 2 ???

© Paul Corthouts

Orden de getallen van groot naar klein!