De oudheid

© Paul Corthouts

Vul het juiste woord in!
   Cro-Magnon      farao      magie      Mesopotamië      mummie      Neanderthaler      Nijl      rivieren      sarcofaag      sedentair   
Het eerste mensenras dat werd ontdekt noemde men de , naar de vindplaats in Duitsland. Later kwam de mens. Uit die tijd dateren de rotschilderingen. Mensen tekenden wilde dieren omdat ze geloofden dat ze zo macht kregen over deze dieren. Dit noemt men .

De eerste nederzettingen ontstonden dichtbij . Hier onstond ook een nieuwe jachtvorm namelijk de visvangst. Deze mensen begonnen planten te kweken en dieren te fokken. Ze hadden een vaste verblijfplaats. Ze leefden dus .

De eerste steden ontstonden in Tweestromenland of . De koningen bouwden hun paleis langs de rivieren Tigris en Eufraat.

In Egypte ontstond een eerste wereldrijk. Omdat de regelmatig overstroomde, zorgde dit voor vruchtbare grond. De voedseloverschotten werden gebruikt om het rijk uit te bouwen. Hun konng werd genoemd omdat hij zich voordeed als afstammeling van de zonnegod. Om zijn macht duidelijk te maken liet hij piramiden bouwen. Hierin werd de farao later begraven. Zijn lichaam werd gebalsemd en ingewikkeld tot een . Dit lichaam werd dan bewaard in een stenen kist of .