Spelling : deelteken bij voltooid deelwoord

© Paul Corthouts

Noteer het voltooid deelwoord van het werkwoord dat tussen haakjes staat.

(Eindigen) De politie heeft het onderzoek .

(Arresteren) Men heeft de dief niet .

(Ruïneren) De beurscrash heeft hem .

(Illustreren) Het boek is mooi .

(Ordenen) Dat heb je heel knap .

(Experimenteren) Wie heeft daarmee .

(Reageren) Waarom hebben ze zo laat .

(Variëren) Deze oefening vind ik zeer .

(Beoordelen) Hij heeft de situatie juist .

(Eisen) De aanslag heeft veel slachtoffers .