Kenmerken van driehoeken

Welke bewering is juist?
© Paul Corthouts

Alle gelijkzijdige driehoeken zijn ook gelijkbenige driehoeken.
Elke gelijkzijdige driehoek is ook een scherphoekige driehoek.
Er zijn driehoeken met twee stompe hoeken.
Iedere ongelijkbenige driehoek is een scherphoekige driehoek.
De drie hoeken van een gelijkzijdige driehoek meten altijd 60°.
Een driehoek kan één scherpe, één rechte en één stompe hoek hebben.
De drie hoeken van een rechthoekige driehoek zijn alle drie hoeken van 90°.
De som van de hoeken is bij iedere driehoek steeds gelijk aan 360°.
Een driehoek met twee even lange zijden heeft ook steeds twee gelijke hoeken.
In elke driehoek kan je drie verschillende hoogtelijnen tekenen.