Kenmerken van deelbaarheid

Verbind de passende beweringen!

© Paul Corthouts