Ijsbrekers


© Paul Corthouts

  

Russische ijsbrekers verkennen poolroute.

Vijf Russische ijsbrekers en vier vrachtschepen proberen momenteel in de diepe duisternis van de poolnacht door het dikke ijs rond de noordelijke punt van Europees Rusland te varen.
Onder leiding van de ijsbreker "Lenin" die met kernenergie wordt voorgestuwd, tracht het konvooi een 2400 kilometer lange tocht te maken. Deze begon aan de monding van de Jenissei rivier en eindigt in de haven van Moermansk. Het dagblad "Izvestia" noemt de tocht ongewoon stoutmoedig en ingewikkeld. Volgens het blad is zulke reis nog nooit met succes in januari gewaagd.
De scheepsroute vanuit Siberië over de rivier de Jenissei naar Moermansk ligt door het ijs meestal dicht van november tot april. Siberië bezit heel wat bodemrijkdom zoals steenkool, nikkel, koper en afgezaagd hout. Vanuit de havenstad Doedinka worden deze producten vervoerd naar de rest van het land. In de ijsvrije zomermaanden varen de konvooien met de stiptheid van een trein in vijf dagen van Doedinka naar Moermansk.
De huidige winterreis is een poging om aan te tonen dat de scheepvaartroute langer dan zes maanden per jaar kan gebruikt worden. De schepen varen nu in een gebied waar zich drijvende ijsschotsen bevinden. Die kunnen een druk uitoefenen van duizenden kilo's op de romp van een schip. Aan de huidige expeditie is een verkenning voorafgegaan. Dit gebeurde door vliegtuigen die de plaatsen opspoorden waar het ijs het zwakst is.

Vrij naar een krantenartikel

 
 1. Tot welk land behoort Siberië? 2. Uit welke (twee) woorden uit de leestekst kan je afleiden dat er in Siberië veel wouden zijn? 3. Waarom kan de zeeroute van Doedinka naar Moermansk slechts van mei tot oktober gebruikt worden?

  1.   Tijdens de poolnacht is het er anders veel te donker.
  2.   De route is onbevaarbaar door het dichte ijs.
  3.   De grondstoffen aan boord bevriezen.
  4.   Tijdens de andere periode wordt alles per trein vervoerd.
 4. Duid alle producten aan die tot de bodemrijkdom van Siberië behoren!

  1.   goud
  2.   koper
  3.   stenen
  4.   nikkel
 5. Geef de naam van één schip dat deel uitmaakt van het konvooi! 6. Tegen welke snelheid varen de schepen tijdens de zomermaanden?

  1.   200 km/u.
  2.   20 km/u.
  3.   2 km/u.
 7. Waarom is de expeditie zo gevaarlijk?

  1.   door de koude
  2.   door de lange afstand
  3.   door de drijvende ijsschotsen
  4.   door de duisternis
 8. Noem een belangrijke havenstad in Siberië? 9. Welke twee woorden zeggen je dat de reis gebeurt in het donker? 10. Wat betekent het woord "expeditie"?

  1.   een zeeroute
  2.   een verkenningstocht
  3.   een vliegreis