Kenmerken van deelbaarheid

© Paul Corthouts

Duid alle juiste antwoorden aan!