Het kleinste gemeenschappelijk veelvoud

© Paul Corthouts

8 en 12
7 en 8
3 en 4
6 en 9
9 en 12
15 en 20
2, 3 en 5
10 en 40
5 en 14
8 en 9