Maten en hun verhouding

© Paul Corthouts

  
Duid het juiste antwoord aan!