Spelling : meervouden op -ie

Bij het noteren van meervouden op -IE of -EE ga je soms twijfelen. Hier moet je letten op de klemtoon. Ligt de nadruk of klemtoon op die laatste lettergreep, dan noteren we +ËN. Heeft de laatste lettergreep geen klemtoon dan schrijf je in het meervoud een -N of -S. Let eerst op de uitspraak van het enkelvoud!
© Paul Corthouts

Noteer het meervoud van het woord dat tussen haakjes staat. Is je antwoord fout dan verschijnen er keuzeantwoorden.