Meervouden

© Paul Corthouts

Noteer zoals in het voorbeeld : klein jongen = kleine jongens

mooi auto
groot schip
veel medaille
groot bloempot
grappig stripverhaal
druk stad
hout schip
vol weg
duur verrassing
zwaar hoofdstuk